Taalcoaching: nieuwe producten en onderzoek

Gepubliceerd op: 28 februari 2020 12:14

Het Begint met Taal ontwikkelde drie nieuwe producten rond taalcoaching om de effectiviteit te verbeteren. Daarnaast publiceerde zij haar onderzoek naar wat taalscholen vinden van taalcoaching.

Nieuwe producten
De drie nieuwe producten zijn bedoeld voor organisaties die taalcoaching organiseren. Met deze materialen kunnen zij de effectiviteit van taalcoaching verbeteren. Ook kunnen partners, zoals gemeenten, de instrumenten benutten om de kwaliteit van lokale taalcoach-organisaties te beoordelen. Het gaat om:

  • De 10 succesfactoren voor taalcoaching - de 10 factoren waar succesvolle taalcoaching aan voldoet. Met de tips kan jouw organisatie laten zien hoe goed zij taalcoaching heeft georganiseerd en eventueel verbeteringen aanbrengen.
  • Raamwerk voor coördinatoren (extranet Tel Mee met Taal; inlog nodig) - coördinatoren brengen taken, kennis en competenties in kaart, nodig bij het organiseren van taalcoaching, en ze kunnen vaststellen waarop ze zich willen ontwikkelen.
  • Achtergrondinformatie over tweedetaalverwerving (extranet Tel Mee met Taal; inlog nodig) - de belangrijkste informatie over tweede taalverwerving, onmisbaar voor een coördinator Taalcoaching.
     

Onderzoek: Taalscholen willen wel, maar weten niet hoe
Het Begint met Taal publiceerde een onderzoek dat zij heeft laten doen bij taalscholen over wat zij van taalcoaching vinden en of/hoe ze dat benutten. Hieruit blijkt dat taalscholen unaniem positief zijn over de inzet van taalvrijwilligers om nieuwkomers de Nederlandse taal snel en effectief te leren.
Ze willen meer doen met taalcoaching en vrijwilligers, maar de praktijk maakt dat vaak lastig. De oorzaken zijn gevarieerd: het kost (te) veel tijd en er wordt te weinig geld vrijgemaakt door de taalscholen en overheid om taalcoaching te organiseren, danwel samenwerking aan te gaan met een lokale partner. Dat is jammer, gezien de breed gedragen visie op de meerwaarde van taalcoaching.

Lees het volledige bericht met de aanbevelingen voor onder meer gemeenten.