Subsidieregeling Belastingdienst

Gepubliceerd op: 13 mei 2020 14:15

Door de coronacrisis kon veel belastingdienstverlening niet doorgaan. We overleggen met de Belastingdienst hoe hiermee om te gaan.

Door de coronacrisis konden helaas veel activiteiten die gepland stonden in het kader van de samenwerking met de Belastingdienst in de aangifteperiode niet plaatsvinden. We brengen via de BOP-monitor in kaart - er zijn speciaal vragen aan toegevoegd - hoe deze periode is verlopen. Dan overleggen we met de Belastingdienst hoe we hiermee omgaan in relatie tot de verkregen subsidie, waarbij coulance het uitgangspunt is.

In het najaar zullen we hierover definitief berichten.