Sociaal-educatieve kaart

Gepubliceerd op: 13 november 2019 12:00

Sociaal raadslieden, lessen inburgering, trainingen digitale vaardigheden …. Weet jij wie wat doet in jouw gemeente? Biedt jouw (digi)Taalhuis een overzicht van het aanbod basisvaardigheden? Wil je vanuit het Informatiepunt Digitale Overheid gemakkelijk verwijzen naar maatschappelijke partners?

Start dan nu met de sociaal-educatieve kaart

Deze website toont het lokale aanbod basisvaardigheden. De kaart biedt inzicht op aanbodniveau, dus toont concrete activiteiten en diensten. Niet alleen van de Bibliotheek; ook van lokale partners en de praktische ondersteuning om mensen te helpen bij hun dagelijkse zelfredzaamheid. Het gaat zowel om onderwijs, formeel, non-formeel en informeel aanbod als om praktische hulp via spreekuren, zoals het Taalpunt, belastingspreekuren en het Informatiepunt Digitale Overheid van de Bibliotheek. Ook het aanbod van een formulierenbrigade, juridisch loket, leer-werkloket enzovoort komt logisch gestructureerd terug.

Er worden twee varianten ontwikkeld; lokaal en landelijk. De landelijke sociaal-educatieve kaart omvat in eerste instantie het aanbod rond belastingdienstverlening en het Informatiepunt Digitale Overheid. Groot voordeel is dat dit aanbod al in G!DS staat, waardoor je zaken maar één keer hoeft in te voeren.  

Lees er alles over en start ook met de sociaal-educatieve kaart.