SER: Kabinet doet te weinig voor laaggeletterden

Gepubliceerd op: 11 april 2019 14:43

In Nederland hebben naar schatting 2,5 miljoen mensen moeite met taal, rekenen en digitale vaardigheden. Dat is een enorm maatschappelijk probleem. Laaggeletterdheid is vaak ook een oorzaak van andere problemen zoals schulden, slechte gezondheid, armoede of een slechte woonsituatie. Het kabinet heeft in maart 2019 plannen gepresenteerd, maar ziet de urgentie van dit probleem niet voldoende, zegt de SER.

In de Kamerbrief van minister van Engelshoven werden maatregelen aangekondigd, maar te weinig middelen, aldus de SER. De SER publiceert vandaag het advies 'Samen werken aan taal' over laaggeletterdheid waarin de overheid wordt aangespoord.

Mariette Hamer, SER-voorzitter: 'Laaggeletterdheid is in Nederland nog altijd een groot probleem, niet alleen voor de laaggeletterden zelf, maar ook voor werkgevers en overheid. Meer urgentie, middelen en samenwerking zijn nodig om deze grote maatschappelijke uitdaging écht aan te pakken.'

Lees het nieuwsbericht op de website van de SER  
Download het Ontwerpadvies Aanpak laaggeletterdheid - samenwerken aan taal