Samenwerking SeniorWeb, VOB en KB verlengd

Gepubliceerd op: 8 mei 2019 19:26

SeniorWeb, de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en de Koninklijke Bibliotheek (KB) hebben de al lopende samenwerking met vijf jaar verlengd.

De KB en SeniorWeb sloten in 2016 een samenwerkingsovereenkomst. Deze beschreef de gezamenlijke inspanning om de digitale vaardigheden en digitale participatie van ouderen te vergroten. Een jaar later trad ook de VOB toe als samenwerkingspartner en werd de overeenkomst verlengd.

Zo'n 100 lokale bibliotheken werken inmiddels samen met een SeniorWeb Leslocatie. De cursussen worden gegeven door vrijwilligers van SeniorWeb; de Bibliotheek verzorgt de organisatie.

Naar schatting telt Nederland circa één miljoen mensen die digibeet zijn, onder wie veel laagopgeleiden en ouderen. Toch groeit de groep senioren die online actief zijn. De afgelopen vijf jaar nam het internetgebruik door 75-plussers met 77 procent toe.

De ondertekening van de overeenkomst vond plaats op donderdag 2 mei door Lieteke van Vucht Tijssen (SeniorWeb), Francien van Bohemen (VOB) en Jos Debeij (KB).