Programma Digitale inclusie op stoom

Gepubliceerd op: 13 juni 2019 10:45

De kopgroep-bibliotheken, de Manifestgroep-partijen en de KB werken hard om op 1 juli het Informatiepunt Digitale Overheid te openen voor het publiek. Verder verschijnt binnenkort de subsidieregeling voor bibliotheken.

De officiële opening van het Informatiepunt Digitale Overheid vindt plaats in de Bibliotheek Venlo, in aanwezigheid van staatssecretaris Knops, SER-voorzitter Hamer en de pers. Tijdens de feestelijke ochtend wordt vanuit Venlo contact gelegd met enkele van de andere kopgroep-bibliotheken.

Deskundigheidsbevordering
Alle vijftien bibliotheken zijn druk met de voorbereidingen. Training van de medewerkers vormt uiteraard een belangrijk onderdeel. In mei waren er twee dagen waarop zij in twee groepen zijn bijgeschoold, specifiek voor hulp op de terreinen van de acht Manifestgroep-partijen. Ook de Manifestgroep-partijen waren hierbij voor de kennismaking met alle organisaties. Na deze dagen kunnen medewerkers aan de slag in de e-learningmodule met praktijkopdrachten. Ook volgen lokale bijeenkomsten bij bibliotheken voor het trainen van vaardigheden, onder meer 'doorvragen' en 'zakelijke empathie'.

(Promotie)materialen en campagneconcept
Verder is er promotiemateriaal voor het Informatiepunt beschikbaar. Hiermee kunnen de bibliotheken het Informatiepunt inrichten en bekendmaken bij het publiek. De ontwerpen zijn ontwikkeld in nauw overleg met mensen van de doelgroep. Ook het campagneconcept is in ontwikkeling. Dit testen we in het najaar bij de vijftien kopgroep-bibliotheken.

Nieuwe subsidieregeling
Tot slot: op 16 juli bespreekt het Algemeen Bestuurscollege van de KB de nieuwe tijdelijke subsidieregeling voor bibliotheken die in 2020 en 2021 starten. Naar verwachting wordt de regeling eind juli gepubliceerd in de Staatscourant.
Vanaf dat moment kunnen alle bibliotheken een aanvraag indienen. De POI kan begeleiden bij het schrijven van de aanvraag. De POI kan, indien nodig, ook een aanvraag doen voor meerdere bibliotheken in het werkgebied. Het subsidiebedrag wordt per Bibliotheek uitgekeerd.
Zodra de subsidieregeling is gepubliceerd, melden wij dit via deze website, de Biebtobieb-groep Participatie & Zelfredzaamheid (inlog nodig) en in de Nieuwsbrief Bibliotheek en basisvaardigheden die op 8 augustus verschijnt.