Persona's NT1: Laaggeletterden in beeld of KLASSE!?

Gepubliceerd op: 10 april 2019 15:12

Voor het werven van laaggeletterde NT1’ers zijn er recent twee wervingsmodellen ontwikkeld: profielen van KLASSE! en Laaggeletterden in beeld-persona’s. Deze flyer geeft een toelichting op beide modellen en manieren om ze in te zetten in het stappenplan van de strategiekit Hoger Bereik.

Beide methodieken leveren een belangrijke meerwaarde in het stappenplan Hoger Bereik. De ene set vooral op strategisch niveau en het formuleren van beleid, de andere op uitvoerend niveau en het ontwikkelen van een passend toeleidingsaanbod. Beide zijn dus van toepassing bij het verder verhogen van het bereik van laaggeletterden. De flyer geeft je inzicht in wanneer en hoe je ze kunt gebruiken.

Vervolgstappen Hoger bereik
Op 31 januari werden de POI's getraind in het gebruik van de strategiekit Hoger bereik en hoe zij de bibliotheken kunnen ondersteunen. Na deze masterclass Hoger bereik maken de POI’s een plan voor vervolgstappen om de opbrengsten van de pilots Hoger bereik verder te brengen. Dit stemmen zij af met het (bibliotheek)netwerk. Hierbij is niet gekozen voor een standaardinvulling voor alle POI's, maar voor maatwerk:

  • vier POI's kiezen ervoor om in het voorjaar een sessie te organiseren waarin zij bibliotheken helpen en stimuleren om met de Strategiekit aan de slag te gaan. Ze worden hierbij ondersteund door Muzus.
  • drie andere POI's worden door Muzus gecoacht om individuele bibliotheken te helpen.

Daarnaast volgt in het najaar een webinar voor bibliotheken over dit thema.