Overzicht provinciale bestuursakkoorden

Gepubliceerd op: 4 september 2019 15:48

In dit overzicht heeft SPN de relevante passages opgenomen uit de bestuursakkoorden van alle provincies: over bibliotheekwerk, leesvaardigheid, digitale geletterdheid en overige vaardigheden.

Op 20 maart 2019 waren er verkiezingen voor Provinciale Staten. In vrijwel alle provincies zijn inmiddels nieuwe bestuurscolleges gevormd, met de daarbij behorende bestuursakkoorden. Hiervan is een overzicht gemaakt van welke afspraken er per provincie zijn gemaakt die een relatie hebben met de bibliotheek, basisvaardigheden en andere aspecten waar de POI’s mee te maken (kunnen) hebben vanuit hun provinciale rol.
Erfgoed en cultuureducatie zijn ook provinciale taken. In dit overzicht zijn de aandachtspunten vanuit de provincies van die thema’s beperkt meegenomen.

Een aantal opvallende punten:

  • Er wordt in de bestuursakkoorden weinig specifiek naar de POI’s verwezen. In twee provincies worden POI’s bij name genoemd (Probiblio en ZB);
  • Bibliotheken worden in zes bestuursakkoorden specifiek benoemd;
  • Er is veel aandacht voor digitalisering, vooral in economische zin, maar er is weinig aandacht voor het ondersteunen van digitale vaardigheden van burgers;
  • In Limburg, Zeeland en Friesland is veel aandacht voor provinciale identiteit, ook in de vorm van taal;
  • Educatie is niet of nauwelijks een provinciaal thema, wel benoemt een aantal provincies specifiek de link tussen onderwijs en arbeidsmarkt;
  • Er is veel aandacht voor bereikbaarheid van voorzieningen. Bibliotheken worden daarbij niet specifiek genoemd.

Bekijk het volledige overzicht.