Onderzoeksresultaten BOP-enquête Belastingdienst verschenen

Gepubliceerd op: 4 oktober 2019 13:48

Met de belastinghulp die vrijwel alle bibliotheken bieden, zijn in de aangifteperiode van 2019 ruim 13 duizend burgers bereikt. Dit betreft zowel directe hulp als doorverwijzingen naar andere partijen. Dat blijkt uit onderzoek naar de product- en dienstverlening van bibliotheken rond de Belastingdienst via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP).

Samenwerking tussen Belastingdienst en Koninklijke Bibliotheek
In het kader van het samenwerkingsconvenant tussen de Belastingdienst en de Koninklijke Bibliotheek (KB) onderzoeken we de stand van zaken omtrent de product- en dienstverlening van bibliotheken rond digitale vaardigheden en de Belastingdienst (faciliteren van hulp met betrekking tot de Belastingaangifte). De dienstverlening is via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) in kaart gebracht aan de hand van de drie pijlers uit het convenant:

  • ICT- en printfaciliteiten
  • digivaardigheidscursussen
  • belastingspreekuren

Toename in bereikte burgers
Belangrijke uitkomsten uit de onderzoeksresultaten van de BOP-enquête: in de aangifteperiode 2019 neemt 91% van de bibliotheekorganisaties deel aan het convenant met de Belastingdienst. Met de belastinghulp – die door vrijwel alle bibliotheken is georganiseerd of waarnaar is doorverwezen – zijn in de aangifteperiode ruim 13 duizend burgers bereikt. Dit is een toename in vergelijking met voorgaande jaren. Deze groei laat zien dat het tijd nodig heeft voordat burgers weten dat ze voor hulp bij de belastingaangifte bij de bibliotheek terechtkunnen. Daarom blijft het bereiken van burgers een belangrijk aandachtspunt in de samenwerking.  

Landelijke resultaten lokaal inzetten
De landelijke rapportage biedt bibliotheken diverse aanknopingspunten om het gesprek met de gemeente en andere samenwerkingspartners aan te gaan. Naast deze rapportage zijn de resultaten van de BOP-meting verwerkt in een landelijke infographic. Ook zijn er per provincie infographics beschikbaar voor de provinciale ondersteunings-instellingen (POI’s). De bibliotheken die hebben deelgenomen aan de BOP-meting, beschikken tevens over een individuele rapportage en een individuele infographic. Hiermee is de samenwerking met de Belastingdienst ook op lokaal niveau in kaart gebracht.

Meer informatie
Inhoudelijke vragen over het onderzoek: Sharon van de Hoek
Inhoudelijke vragen over het convenant met de Belastingdienst: Maaike Toonen
Meer informatie over het convenant tussen de Belastingdienst en de KB: Bibliotheekinzicht.nl.