Nieuwe Wet inburgering

Gepubliceerd op: 8 mei 2019 18:41

De nieuwe wet Inburgering gaat op 1 januari 2021 in met als doel: goede begeleiding en snelle integratie. Werk en participatie worden sleutelwoorden. Gemeenten krijgen meer regie en de Bibliotheek kan hieraan bijdragen.

Het inburgeringsbeleid gaat drastisch op de schop. Het doel is dat nieuwkomers meteen aan het werk gaan en ondertussen de taal leren. Ook wordt het leenstelsel afgeschaft waarmee nieuwkomers nu nog hun inburgeringscursus inkopen. Dit geld gaat naar gemeenten, die hiervoor de lessen inkopen. Gemeenten gaan voor alle inburgeraars een persoonlijke Plan Inburgering en Participatie (PIP) maken. Nieuwkomers krijgen van de gemeenten een aanbod voor een inburgeringstraject. Zij moeten binnen drie jaar aan de inburgeringsplicht voldoen en hun examen hebben gedaan.

De Bibliotheek kan de gemeente bij de uitvoering van deze trajecten ondersteunen. Belangrijk is om hierover tijdig met de gemeente te praten. Welke weg gaat de gemeente bewandelen en met welke partijen? Hoe kan jouw Bibliotheek hierop aansluiten met bestaande en nieuwe dienstverlening?

Probiblio maakte voor de Bibliotheek een stappenplan om zich voor bereiden op de nieuwe wet.
Bekijk ook de overige informatie en inspiratie op de pagina Inburgering.