Nieuwe subsidieregeling belastingdienstverlening

Gepubliceerd op: 7 januari 2019 13:32

Bibliotheken kunnen nu hun subsidieaanvraag indienen voor hun aanbod rond de Belastingdienst. De nieuwe subsidieregeling 2019-2022 is gepubliceerd. Let op: de aanvraag moet uiterlijk 15 februari 2019 bij de KB binnen zijn. De beslissing over toekenning volgt uiterlijk 15 maart 2019.

Bekijk de subsidieregeling Belastingdienstverlening 2019-2022 en het algemene subsidiereglement van de KB

Download het aanvraagformulier. Je kunt dit tot 15 februari 24.00 uur indienen bij subsidieloket@kb.nl

Het format voor de inschrijving is vergelijkbaar met het vorige aanvraagformulier. Wel is het invullen van het diensten- en productenaanbod in G!DS nu een strenge voorwaarde. Bibliotheken ontvangen uiterlijk 15 maart bericht over de toekenning van de subsidie.

Pijlers 1 en 2
Omdat pijler 1 (pc- en printfaciliteiten) en pijler 2 (cursussen, onder andere Klik & Tik en Digisterker) inmiddels tot de structurele dienstverlening van bibliotheken behoren, ligt de nadruk van dit convenant op het bestendigen en verder uitbouwen van de spreekuren (pijler 3).

Continuïteit dienstverlening
Door het nieuwe convenant kan de dienstverlening die de lokale bibliotheken met veel inspanning hebben opgebouwd, worden gecontinueerd. Dit is goed nieuws, want het convenant heeft de afgelopen drie jaar laten zien dat deze dienstverlening heeft bijgedragen aan de positionering van de bibliotheken in het sociaal domein.

Ondersteuning van de Bibliotheek
De lokale sociale kaart is essentieel als basis voor de Belastingdienst om goed en snel te kunnen doorverwijzen. Deze informatie bijhouden in G!DS (de achterliggende database van de sociale kaart) is dus noodzakelijk. De aparte pagina voor de Belastingdienst draagt goed bij aan hoger bereik, doordat de Belastingtelefoon op deze manier eenvoudig kan doorverwijzen naar de dienstverlening in de bibliotheken. De (verbeterde) pagina blijft in 2019 beschikbaar.
Het SPN-Belteam ondersteunt bij de invoer in G!DS.

Lukt het ondanks herhaalde pogingen niet om samenwerking met lokale partners op te starten? Vraag dan advies bij de contactpersoon van de POI. Wellicht zijn er andere mogelijkheden om de dienstverlening goed in te vullen. Ook hiervoor is landelijke ondersteuning voorzien.

Communicatie
De ondertekening van het convenant is gepland in januari. De Belastingdienst en de KB verspreiden dan een persbericht. De actuele marketingtoolkit is vanaf medio januari beschikbaar op de portal Landelijke huisstijl.
Eind februari begint de Belastingdienst zoals gebruikelijk met een campagne over de start van de aangifteperiode. De KB sluit hierop aan met een persmoment begin maart en een social campagne eind maart/begin april, over hulp bij belastingaangifte in de Bibliotheek.

Zie ook het verslag van de landelijke bijeenkomst Bibliotheek en Belastingdienst op 2 november 2018.