Nieuwe brochures gezinsaanpak

Gepubliceerd op: 22 november 2019 11:45

Kunst van Lezen komt met drie publicaties over het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid door de gezinsaanpak. Je kunt ze gebruiken bij je beleid en uitvoering hiervan.

De gezinsaanpak is een belangrijk wapen in de strijd tegen laaggeletterdheid, omdat het de cyclus van laaggeletterdheid kan doorbreken. Bij een succesvolle aanpak geven ouders hun taalproblemen niet langer door aan hun kinderen. Voor een goed ondersteuningsaanbod voor gezinnen is samenwerking tussen lokale partners van groot belang. Bibliotheken doen dat al met onder meer consultatiebureaus, onderwijs, welzijnsorganisaties en de gemeente.  

De nieuwe publicaties:

Meer informatie vind je op de website van Kunst van Lezen.