Monitor Digitale Basisvaardigheden 2017-2018: landelijke eindrapportage

Gepubliceerd op: 18 januari 2019 16:05

De eindrapportage is verschenen met de landelijk gemiddelde resultaten van de Monitor Digitale Basisvaardigheden 2017-2018. Deelnemende bibliotheken hebben deze rapportage ontvangen. Eerder ontvingen zij al de individuele rapportage met de resultaten van de eigen Bibliotheek.

Een aantal belangrijke bevindingen:

 • De stijging van het aantal bibliotheken dat gebruikmaakt van de monitor zet door. Bibliotheken bieden vooral in meer vestigingen dienstverlening aan. In de periode september 2017 - augustus 2018 gebruikten 34 bibliotheken in 91 vestigingen de Monitor.
 • Door de groei van het aantal deelnemende bibliotheken en vestigingen, zien we dat de Monitor door weer meer eindgebruikers is ingevuld. In totaal vulden 1.163 eindgebruikers de Monitor in. In de voorgaande twee meetjaren waren dit 766 en 579 eindgebruikers.
 • De afgelopen jaren zagen we dat een steeds minder breed publiek wordt bediend. Deze trend zet door, voornamelijk wat betreft de leeftijdsverdeling. Dit jaar is 71% vrouw en 91% 55 jaar of ouder.
 • Middelbaar opgeleide deelnemers ronden de deelname aan een cursus vaker af dan lager of hoger opgeleide deelnemers.
 • Op een aantal vaardigheden blijft verbetering wat achter. Meer dan een derde van de deelnemers beheerst deze vaardigheden na afloop nog helemaal niet:
  - bijlagen toevoegen aan e-mail
  - tekst schrijven met een tekstverwerker
  - werken met meerdere vensters
  - vaardigheden voor het gebruik van sociale media
 • Ook de toename van het aantal zelfstandig gebruikte internettoepassingen, is dit jaar net als een jaar eerder weer wat lager.
 • Deelnemers zeggen dit jaar nog wat vaker dat zij zonder de Bibliotheek waarschijnlijk niet zouden zijn gaan oefenen met de computer en het internet.
 • Net als eerdere jaren zijn de eindgebruikers zelf vrijwel allemaal tevreden over de dienstverlening (98%).

Een aantal aanbevelingen die hieruit volgen:

 • Verbreed de groep eindgebruikers door gerichte werving.
 • Let op het niveau van de deelnemers en pas begeleiding hierop aan.
 • Geef extra aandacht aan moeilijke onderwerpen.
 • Geef aandacht aan het zelfstandig gebruik van diverse toepassingen.

Meer belangrijke bevindingen en een verdere uitwerking van de aanbevelingen vind je voor in de rapportage.

Download de landelijke eindrapportage