Masterclass Hoger bereik: vervolgstappen

Gepubliceerd op: 6 februari 2019 14:59

Op donderdag 31 januari vond de masterclass Hoger bereik plaats. Contactpersonen van POI's en pilot-bibliotheken bespraken in een praktische setting hoe de bevindingen van de pilot-bibliotheken én de strategiekit Hoger bereik zo goed mogelijk ingezet kunnen worden.

De POI’s maken een plan voor de vervolgstappen, in afstemming met het (bibliotheek)netwerk. Hierbij is niet gekozen voor één invulling voor alle POI's, maar meer in te steken op maatwerk. Elke POI kan hierbij zelf aangeven op welke manier zij de aanpak Hoger bereik binnen haar provincie(s) verder wil uitrollen. Er zijn verschillende varianten genoemd:

  • een provinciale bijeenkomst, met ondersteuning van Muzus
  • een bijeenkomst voor meer provincies samen, met ondersteuning van Muzus
  • een één-op-ééngesprek met een specialist van Muzus

Het plan geeft per POI de gekozen vorm, de globale inhoudelijke invulling van het programma en de beoogde periode aan. 

De POI bericht de bibliotheken in haar werkgebied over afspraken voor uitvoering en data.