Leertraject Frontoffice en basisvaardigheden in pilot-fase

Gepubliceerd op: 9 oktober 2018 11:24

De medewerkers in de publieksservice vormen het eerste loket voor klanten in de Bibliotheek. Dat kunnen mensen zijn die via activiteiten van BoekStart of de Bibliotheek op school voor het eerst in de Bibliotheek komen. En kwetsbare burgers die door andere instellingen zijn geattendeerd op de Bibliotheek. Drie Bibliotheken voeren vanaf november een pilot uit met het nieuwe blended learning leertraject voor frontoffice-medewerkers. Zij doen zo ervaring op met deze scholing om de doelgroepen beter en gerichter verder te helpen. Na drie maanden volgt een evaluatie en komt dit pakket in 2019 voor alle Bibliotheken beschikbaar.

De Bibliotheken Het Markiezaat, Hilversum en Helmond-Peel starten komende maand de pilot. Hierin gaan vijftig medewerkers van de publieksservice zelfstandig aan de slag met de zes e-learning-modules. Onderdeel van de blended learning vormen drie bijeenkomsten in hun eigen organisatie.

Alle medewerkers dezelfde informatie
Alles draait om de vragen wat het begrip basisvaardigheden behelst en wat de eigen Bibliotheek op dit terrein aanbiedt. Frontoffice-medewerkers moeten goed op de hoogte zijn van het aanbod én weten welke collega's hiervoor verantwoordelijk zijn. Komt er een klant aan de balie met een hulpvraag rond basisvaardigheden, dan moeten zij deze persoon direct kunnen helpen of gericht doorverwijzen. Dat is van belang, juist bij mensen die de Bibliotheek minder makkelijk binnenstappen.
Na dit traject beschikken alle teamleden van de publieksservice over dezelfde kennis van het aanbod rond basisvaardigheden, BoekStart en de Bibliotheek op school. 

Eigen aanpak en aanbod bespreken
In de drie maanden van de pilot doorlopen de medewerkers de zes modules. Het traject is flexibel: de medewerkers kiezen zelf hun tijdstip waarop zij de e-learning modules doen. Gedurende de periode van drie maanden vinden er drie teambijeenkomsten plaats.
De eerste is een kick-off waarin context en werkwijze worden uitgelegd.
Daarnaast zijn er twee teambijeenkomsten waarin de frontoffice-medewerkers de kennis uit de e-learning koppelen aan de lokale situatie. In een interactieve setting gaan ze met elkaar in gesprek over:

  • Wat doen wij allemaal op onze locatie?
  • Waar liggen onze speerpunten en waar zetten wij op in?
  • Wat is de nieuwe rol van de publieksservice in deze programma’s?
  • Hoe pak ik mijn rol op?

De teambijeenkomsten worden begeleid door de lokale specialist Educatie en consulent Basisvaardigheden of Sociaal domein. Zij werken samen met de adviseur van de POI en geven een maatwerk-invulling aan de twee teambijeenkomsten.

Zes modules
Het traject omvat de volgende modules:

Sociaal domein
1 - Landelijke context vertaald - opdracht van de gemeente(n), ons netwerk en onze beleidskeuzes.
2 - Onze activiteiten - onze samenwerkingspartners en verantwoordelijke collega's.
3 - Onze 'nieuwe' klanten - herkennen, gesprekken voeren en doorverwijzen.
4 - Het digiTaalhuis als netwerk en fysiek - rollen van interne en externe betrokkenen; het materiaalaanbod.

Cyclus laaggeletterdheid doorbreken
5 - BoekStart
6 - De Bibliotheek op school en voortgezet onderwijs

Beschikbaar voor alle Bibliotheken
Na de pilot worden de ervaringen geëvalueerd. Waar nodig wordt het leertraject aangepast. Daarna komt het pakket in het voorjaar van 2019 beschikbaar voor alle Bibliotheken. De organisatie kan alle modules uitvoeren, maar ook specifiek kiezen om alleen bepaalde modules te doen.

De deelnemers sluiten het leertraject af met een certificaat.
Het leertraject is gemaakt in opdracht de KB, Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven.

Voor meer informatie
Lees meer over het leertraject Frontoffice en basisvaardigheden  
Stieneke Eising, e-mail stieneke.eising@gmail.com of telefoon 06 12 56 88 66