Leergang Consulent Basisvaardigheden: eerste ervaringen

Gepubliceerd op: 12 december 2017 16:58

Je kunt je nog aanmelden voor de derde editie van de leergang Consulent Basisvaardigheden tot 20 december. Dan kun je 25 januari al van start. Twee groepen gingen je voor. Lees de eerste drie reacties.

"Je krijgt meer inzicht in je eigen handelen"

Jenny Maarschalk, Programmering de Bibliotheek Schiedam

"De leergang geeft mij goede tips, heel praktisch om dingen op te lossen. Soms volg je wel eens een cursus waarin je heel veel informatie krijgt, die verouderd is of niet goed aansluit op de praktijk. Dat is hier heel anders. Het is informatie waar je persoonlijk wat aan hebt en die je direct kunt toepassen. Ik merk in mijn eigen gedrag - en ook in het gedrag van collega's - dat je meer inzicht krijgt in je eigen handelen. De oefeningen die je hiervoor doet, zijn een fijne afwisseling in de les. Het is goede mix van oefeningen en theorie. 

Ik vind het wel jammer dat de webinars niet altijd aansluiten bij de lesstof. Dat komt ook doordat wij pas de tweede groep zijn. En huiswerk maken is soms wel lastig als er maar een week tussen de lesdagen zit. Dat hoort bij de eerste aanloop. En hier wordt al naar gekeken."

Fijne sfeer
"Ik weet niet of het aan de groep of aan de docenten ligt, maar er is een heel fijne sfeer. Zo kwam er vorige week iets heel persoonlijks op tafel. Het is echt bijzonder dat iedereen zich zo veilig voelt in de groep. Want je leert natuurlijk ook van de andere cursisten, door de cases.
De opdrachten zijn heel leuk om te doen. Zo moesten we een werkvorm bedenken om de behoefte van de doelgroep te checken en hierbij op voorhand een aanname doen. Telkens moesten we die aanname checken bij de doelgroep, en verder bijstellen. Daaruit bleek de doelgroep vaak een heel andere behoefte te hebben dan vooraf ingeschat. Heel verrassend."

Breder toepasbaar
"Waar het om draait, is natuurlijk dat je je bewust wordt van processen en communiceren. Je weet het allemaal wel, maar je wordt er met je neus op gedrukt. Dat gaat niet alleen op voor activiteiten voor laaggeletterden, maar eigenlijk voor alle werkzaamheden. Bijvoorbeeld de interne communicatie met collega's. De titel van de leergang vind ik wat nauw gekozen. Al snap ik het wel: de eerste les gaat over persona's binnen de doelgroep laaggeletterden en de laatste over de collectie voor hen. Maar het middenblok is echt veel breder inzetbaar.
Ik kan het alleen maar iedereen aanraden: de leergang geeft je een bredere kijk op doelgroepen en op de communicatie met je omgeving."

 

"Ik ben elke keer blij als ik weer naar de bijeenkomst ga!"

René Jan Lueks, teamleider en consulent Basisvaardigheden ZINiN Bibliotheek

"Het werken met persona's levert een andere invalshoek om mensen uit de doelgroep te benaderen. Dat wil ik zeker hier intern gebruiken. Om de vijf persona's te typeren zijn 25 mensen geïnterviewd. Dat vind ik wel wat weinig. Maar het is zeker niet verkeerd om 'out of the box' te kijken en een andere aanpak te gebruiken, met name voor de NT1'ers. Zij zijn moeilijk te bereiken. Ik werk overigens niet alleen in het Taalhuis; dat doe ik samen met iemand van de welzijnsorganisatie. We hebben er een ochtend voor uitgetrokken om te bekijken wat de indeling in persona's voor ons kan betekenen."

Stakeholdersanalyse
"In de eerste lesdag ging het over de stakeholdersanalyse. Dat was voor mij niet nieuw, want wij werken daar al een aantal jaren mee. Wel is het fijn om bevestiging te krijgen en te weten dat je op de goede weg bent."

Beter communiceren
"Ik heb al veel opgestoken van het communicatiedeel van de leergang. Bijvoorbeeld over leiderschapsstijlen en feedback geven. Dat laatste heb ik bijvoorbeeld meteen kunnen gebruiken in het beleidsteam. En ook van het Luisteren, Samenvatten en Doorvragen maak ik dankbaar gebruik. Daarmee heb ik een aantal ontwikkelgesprekken met medewerkers gevoerd. En ik ben flink naar buiten getreden om de samenwerking tussen de Bibliotheek en andere organisaties uit te bouwen. In de leergang heb ik veel handvatten gekregen om mijn eigen handelen kritisch te bekijken.
Ook leer ik hierover veel van mijn medecursisten. Het is een leuke groep en dat is ook waardevol. Er is veel passie en deskundigheid in de groep. De mensen zijn heel open en we vertrouwen elkaar. Ik ben elke keer blij als ik weer naar de bijeenkomst ga!"

Samenwerking
"De manier van werken bevestigt mij in mijn overtuiging dat je als Bibliotheek alleen kunt overleven als je de samenwerking met andere partijen zoekt. Wij hebben het geluk dat we tien jaar geleden al zijn samengegaan met andere organisaties. Er zijn ook tal van voorbeelden van andere bibliotheken, en naar mijn idee zou die samenwerking met welzijns¬organisaties veel verder moeten gaan. Het draait vooral om de educatieve poot en om basisvaardigheden. Daar moeten we vol op inzetten. De leergang Consulent Basisvaardigheden helpt hier erg bij."

 

"Vooral de kracht van de docent spreekt me aan"

Mariëlle Derks, specialist Volwassenen Noord Oost Brabantse Bibliotheken

"Je wilt als Bibliotheek kwetsbare groepen bereiken en ondersteunen en dat begint met verbindingen leggen in het sociaal domein. Daar is bewustwording voor nodig: hoe voer je een goed gesprek met je partners en klanten? Door een betere verstandhouding kun je meer voor elkaar krijgen. Hoe krijg je anderen enthousiast? Als je het zelf bent."

Superinteressant
"De docent is een geweldig voorbeeld. Ik ben heel enthousiast over Ronald Verheugd. Hjj weet ons steeds te triggeren. De oefeningen zijn best lastig, maar zo ga je het ook echt allemaal doen. Ronald kan goed anticiperen op je vraag en hij helpt je verder. Ik vind ook de uitwisseling in de groep fijn. Er is een bepaalde veiligheid waardoor we allemaal onze voorkeuren en ideeën kunnen inbrengen. Je krijgt goede voorbeelden van luisteren-samenvatten-doorvragen (LSD). En met een dosis humor: zo dwaal je zeker niet af! Ronald brengt het superinteressant. Dat is echt een kwaliteit."

Andere kijk
"De eerste bijeenkomst ging over persona's en dienstverlening. Een andere manier om marketing te bedrijven, behoeftegestuurd. Dat geeft mij een andere manier van kijken naar groepen mensen. We gaan uit van vijf typen: wie ben ik en waar help je mij mee? Die indeling is heel bruikbaar als je in de Bibliotheek wilt programmeren. Soms blijkt één type moeilijk te bereiken. Dan kun je ervoor kiezen om deze groep buiten beschouwing te laten."

Geleidelijk opbouwen
"LSD is iets om je continu van bewust te zijn. Ronald adviseert ons om het geleidelijk op te bouwen. Hij laat ons zien hoe je in een groepsgesprek van rol kunt veranderen. Als je bijvoorbeeld praat met iemand die ontdaan raakt, kun je beter eerst op die emotie ingaan en pas daarna verder op de inhoud van het gesprek. In het begin kun je vooral focussen op samenvatten. Als je dat goed doet, heb je LSD stiekem al te pakken en komt de rest naderhand vanzelf."