Is jouw Bibliotheek klaar voor de aangifteperiode?

Gepubliceerd op: 8 januari 2020 11:29

Aan de aangifteperiode 2020 wordt hard gewerkt. Zo maken bibliotheken (nieuwe) afspraken met partners, is het Kennisnetwerk van de Belastingdienst vernieuwd en is de G!DS-invoer verder aangepast. Ook de campagnematerialen 'Hulp bij aangifte' zijn beschikbaar.

Kennisnetwerk belastingen en toeslagen
Het Kennisnetwerk belastingen en toeslagen ondersteunt maatschappelijk dienstverleners (mdv's) die burgers helpen bij het zaken doen met de Belastingdienst. Dit Kennisnetwerk is onlangs vernieuwd.
In samenspraak met gebruikers van het Kennisnetwerk is het nieuwe online platform gerealiseerd. De leeromgeving en informatievoorziening zijn beter afgestemd op de werkwijze van de mdv's. De leeromgeving is nu 'taakgericht'. Het proces van toeslagen en belastingaangifte is opgesplitst in taken, die weer uit concrete stappen bestaan. In elke taak wordt stap voor stap uitgelegd wat de mdv moet invullen of doen. De stappen worden ondersteund door tips en hulpmiddelen. Eerder doorliep de mdv in de voorbereiding een hele lesmodule. De informatie is nu zo ingericht dat een specifiek onderwerp ook op een later moment snel gevonden kan worden.
Ook biedt de site gerichte ondersteuning als de mdv een burger helpt om aangifte te doen of een toeslag aan te vragen. Zij kunnen dan samen het Kennisnetwerk raadplegen.
In de loop van de 2020 volgt een nieuwe uitbreiding. Dan wordt het ook mogelijk om onderling ervaringen en tips uit te wisselen.
Lees meer over het vernieuwde Kennisnetwerk.  

Verder is interessant om te melden dat burgers die vorig jaar zijn geholpen met een machtigingscode voor de aangifte inkomstenbelasting, een nieuwe machtigingscode ontvangen om aangifte over 2019 te doen. Deze worden eind januari verzonden. Mdv's kunnen de machtigingscode gebruiken als zij deze burgers helpen bij de aangifte.  

G!DS-invoer gewijzigd
Zoals we in december al berichtten: bij het invoeren in G!DS is een aantal zaken gewijzigd. Daarbij wordt rekening gehouden met de verschillen in presentatie tussen belastingdienstverlening, aanbod rond Digitale inclusie en overig aanbod.
Het Belteam van SPN is weer beschikbaar voor ondersteuning bij de invoer. Het Belteam benadert de komende tijd in ieder geval alle bibliotheken per e-mail en indien nodig ook telefonisch.
Lees hier het volledige bericht.

Campagnemateriaal Belastingdienst
Ook eerder gemeld: de marketingtoolkit 'Hulp bij belastingaangifte' is aangevuld met nieuwe beelden, een filmpje en een radiospot. Hiermee is vooral een grotere variatie in de doelgroep te zien.
De opzet van de toolkit is ook veranderd, waardoor je nu makkelijk tekst en beeld kunt aanpassen in de templates van posters, flyers, banners, narrowcasting et cetera.
Gebruik de actuele toolkit via de portal Landelijke huisstijl. Je vindt de toolkit onder Toolkits Marketing > Belastingdienst.

Interviews
Lees ook de interviews met vijf bibliotheken over hun plannen voor de aangifteperiode in 2020.