Invoer belasting-dienstverlening in G!DS

Gepubliceerd op: 6 november 2018 16:54

Voor de samenwerking met de Belastingdienst is het essentieel om de informatie in G!DS actueel te houden. Het gaat om alle activiteiten, zowel faciliteiten, cursussen als spreekuren en doorverwijzing naar partners. Je kunt hierbij ondersteuning verwachten.  

Net als in 2018 zet de Belastingdienst in 2019 weer de Belastingtelefoon in om mensen met vragen over aangiften en toeslagen door te verwijzen naar onder meer Bibliotheken. Dit kan alleen als de medewerkers binnen een paar minuten kunnen aangeven waar de vragensteller met zijn specifieke vraag terechtkan. Dat is juist voor deze doelgroep extra van belang. Daarom moet de informatie actueel, helder en compleet zijn - en blijven. 

G!DS vormt de basis voor de informatie. Bibliotheken voeren hier al hun aanbod rond belastingdienstverlening in. Natuurlijk ben je er niet met eenmaal invoeren. Denk er vooral aan om de informatie bij te werken als je een nieuwe activiteit organiseert, er een activiteit verschuift of vervalt, en als er meer informatie beschikbaar is over een eerder ingevoerde activiteit. 
Maak dus de komende tijd de informatie actueel. Zorg dat je dit vóór 1 februari 2019 afrondt. Dan kan de Belastingtelefoon een goede start maken.

Bovendien geldt: eenmaal invoeren = drie maal tonen:

De belastingdienstverlening gaat om drie pijlers:

 • computer- en printfaciliteiten - vul bij de aantallen pc's en printfaciliteiten minimaal '1' in. Als je niets of '0' invult, wordt de faciliteit niet getoond.
 • digivaardigheidscursussen (Klik & Tik en Digisterker en eventueel eigen cursussen) - vul in het datumveld alleen de startdatum van de cursus in. Vul je begin- en einddatum in, dan wordt de cursus getoond op alle tussengelegen data. De vervolgbijeenkomsten vermeld je in de omschrijving. 
  Vul je geen datum in, dan wordt de cursus niet getoond. 
 • spreekuren, invulhulp en informatiebijeenkomsten - er zijn vijf varianten omschreven in G!DS. Je kunt per activiteit kiezen welke van toepassing is. Kies altijd maar één variant, anders wordt de activiteit dubbel getoond en ook dubbel geteld in de statistieken. Je kunt de omschrijving aanpassen. Met dit beschreven standaardaanbod kun je veel sneller je gegevens invoeren. Vul ook hier altijd een datum in.

Net als vorig jaar ondersteunt ook dit jaar het belteam van SPN met de invoer in G!DS. Het team is vanaf medio december actief. Heb je vragen of problemen, dan kan dit team je helpen. Deze medewerkers bellen alle Bibliotheken in twee belrondes. 

En verder:

 • Vermeld de datum en tijd zo exact mogelijk (datum, tijd, vaste dag, periode)
 • Beschrijf je aanbod zo compleet mogelijk. Denk aan:
  - Wat bied je precies aan? Waarvoor is het spreekuur bedoeld? (Vragen over) belastingaangifte en/of toeslagen aanvragen?
  - Wees volledig in je aanmeldinformatie: moeten mensen zich aanmelden en hoe? Of is er een vrije inloop?
  - Beschrijf je doelgroep: voor wie organiseer je het? Is iedereen welkom of alleen specifieke doelgroepen?
  - Beschrijf welke vrijwilligers ingezet worden voor de spreekuren. Met welke maatschappelijk dienstverleners organiseer je de spreekuren? 
  - Moeten klanten hun DigiD of een machtigingscode meenemen, of is er de mogelijkheid om een DigiD aan te maken?
 • Handleiding: https://www.gidsvoornederland.nl/werk-met-gids/uit-en-handleidingen/belastinghulp-in-de-bibliotheek

Meer informatie
Fried Maas (SPN-belteam) of Lisenka Akse (Koninklijke Bibliotheek)