Impactmonitor: zelf effecten van cursussen meten

Gepubliceerd op: 7 februari 2020 10:00

In 2019 zijn 110 bibliotheken gestart met effectonderzoek met de Effectenmonitor. Met dit landelijke instrument verspreiden zij vragenlijsten onder de deelnemers aan cursussen. De resultaten kunnen zij inzien via een persoonlijk dashboard. Ook in 2020 kun je dit landelijke instrument inzetten voor effectmeting, onder een nieuwe naam: Impactmonitor.

De Impactmonitor biedt een verzameling onderzoeksinstrumenten waarmee jouw Bibliotheek eenvoudig en voordelig de effecten van cursussen kan meten. De resultaten uit de monitor helpen bij de evaluatie van educatieve programma’s en bij de verantwoording aan externe stakeholders.

Vier modulen
De Impactmonitor bevat vier onderzoeksmodulen die je kunt inzetten bij cursussen rond:

  • computer & internet
  • sociale media
  • e-overheid
  • de Nederlandse taal

Via deze modulen kun je je cursisten bij aanvang en na afronding van een cursus een standaardvragenlijst voorgeleggen. Hiermee wordt inzichtelijk in hoeverre zij positieve veranderingen merken in hun niveau van vaardigheden en hun dagelijks leven. Het verwerken van de onderzoeksgegevens gebeurt anoniem en geautomatiseerd. Via de beheerportal heeft de Bibliotheek toegang tot een persoonlijk dashboard. Hier kun je op elk moment de resultaten uit je eigen onderzoeksmodulen uitdraaien. Ook kun je vergelijken tussen vestigingen en met het landelijk gemiddelde van alle deelnemende bibliotheken.

Start nieuw monitorjaar
In mei 2020 start het nieuwe monitorjaar. Bibliotheken die al deelnemen, worden in maart benaderd om hun deelname te continueren. Nam jouw Bibliotheek in 2019 nog niet deel en wil je in 2020 wel starten? Dan kun je dit nu al melden via bibliotheekstelsel@kb.nl of je in maart registreren via de website.

De Impactmonitor wordt ontwikkeld en uitgevoerd door onderzoeksbureau DESAN Research Solutions in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek.

Meer informatie
Nieuwsbericht Effectenmonitor wordt Impactmonitor 
Impactmonitor op Bibliotheekinzicht.nl 
Vraag en antwoord onder meer over kosten, totstandkoming van de monitor en vragenlijsten 
Handleiding Werken met de Impactmonitor 
Verslag en presentaties van de Landelijke Monitordag, 28 november 2019
Support: Helpdesk Impactmonitor, tel. 020 52 07 145