Hulp bij Belastingaangifte

Gepubliceerd op: 13 februari 2020 09:00

Voor de aangiftecampagne 2020 is de toolkit Hulp bij Belastingaangifte uitgebreid met nieuwe beelden, een radiospot en filmpje voor lokaal gebruik. De nieuwe beelden en materialen laten meer variatie zien in de doelgroep. Ook loopt er in deze periode een landelijke campagne. Op een nieuwe blueprint-pagina kun je eigen activiteiten tonen.

Landelijke campagne
De social en online posts leiden naar de landelijke belastingpagina op bibliotheek.nl.

Op 1 maart komt de ondertitelde video op de Facebook-pagina en het Twitter-account van de Bibliotheek. In de loop van maart volgen herinneringsposts op deze accounts.
Van 9 maart tot 20 april loopt er een advertentiecampagne via de accounts van Facebook, de Bibliotheek en Instagram, waarbij we vier groepen onderscheiden: nieuwe Nederlanders, senioren, laagopgeleiden en jongeren.

Online is er een Google Ads campagne van 1 maart tot en met 30 april 2020. Doel is om mensen die via Google zoeken naar hulp bij de belastingaangifte, te wijzen op het hulpaanbod van de Bibliotheek. Voorbeelden van de Google Ads van vorig jaar:

Blueprint-pagina
Verder is er een blueprint-pagina Hulp bij belastingaangifte – ontwikkeld binnen het project 'Haal meer uit de WaaS' – waarop je eigen activiteiten kunt tonen. Klik voor meer informatie op MetdeKB (inlog nodig) over hoe je de blue-pagina Hulp bij belastingaangifte kunt toepassen op je eigen website.   

Zelf hulp nodig?
Het belteam van SPN ondersteunt bibliotheken bij het invoeren in G!DS.
Je kunt bij de POI-adviseur Basisvaardigheden terecht met je vragen of voor inspiratie bij het organiseren van spreekuren of andere vormen van belastinghulp.