Gesprekstafel Basisvaardigheden voor bibliotheekdirecteuren

Gepubliceerd op: 9 april 2019 13:58

Op maandagmorgen 24 juni vindt de eerste gesprekstafel Basisvaardigheden van 2019 plaats. Deze is ook toegankelijk voor bibliotheekdirecteuren die eerder nog niet deelnamen. Je kunt je nu aanmelden.

Het programma de Bibliotheek en basisvaardigheden is verlengd tot 2021 en heeft een prominente plek gekregen in het nieuwe beleidsplan van de KB.
Het afgelopen jaar hebben we vanuit het programma gesprekstafels voor directeuren georganiseerd om gezamenlijk de inhoudelijke doorontwikkeling te bepalen. Dit heeft onder andere geresulteerd in een Alliantie met de Manifestgroep-partijen en daarmee een gezamenlijke aanvraag ‘Digitale Inclusie, ondersteuning voor kwetsbare burgers’ bij het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO). Deze is gehonoreerd en op 1 juli wordt het eerste informatiepunt bij de kopgroep-bibliotheken geopend.

Thema's 2019 en daarna
Behalve op het thema digitale inclusie, richten we ons in 2019 en daarna op de volgende thema’s:
• verbinding preventie-curatie (gezinsaanpak)
• kwaliteit
• verkenning van de rol van bibliotheken in de herziening van de rechtsbijstand
• inburgering
• exploitatiemodellen

Graag willen we, net als vorig jaar, een aantal gesprekstafels voor directeuren organiseren om input te verzamelen uit het veld. Deze willen we laten plaatsvinden ná het rondje langs PDO’s dat in het eerste half jaar van 2019 plaatsvindt.

Uitnodiging en aanmelding
De eerste gesprekstafel vindt plaats op maandagochtend 24 juni a.s in Utrecht, Opleidingsruimte, Mariaplaats 3. De deelnemers van vorig jaar hebben hiervoor persoonlijk een uitnodiging ontvangen.
De gesprekstafels staan uiteraard ook open voor bibliotheekdirecteuren die eerder nog niet deelnamen. Als je wilt aansluiten, dan kun je je aanmelden bij Seher Hazinedar. Wil je inhoudelijke informatie, dan kun je terecht bij Maaike Toonen.