G!DS-invoer gewijzigd

Gepubliceerd op: 19 december 2019 14:46

Binnenkort verandert er iets in de invoer in G!DS. Bij invoer van een cursus Klik & Tik of Digisterker wordt voortaan standaard aangegeven dat dit doorlopend aanbod betreft. Hiermee is de zichtbaarheid van het aanbod voor medewerkers van de Belastingdienst en andere Manifestgroep-partijen gegarandeerd.

Voor het project Digitale Inclusie en de afspraken met de Belastingdienst moet G!DS goed gevuld zijn. Voor dit project zijn in eerste instantie vooral de cursussen Digisterker en Klik & Tik van belang. Alle 129 bibliotheekorganisaties die zich hebben ingeschreven voor het project, moeten deze cursussen de komende twee jaar structureel aanbieden. Dit moet in G!DS zichtbaar zijn, ook op dagen dat er geen cursus wordt gegeven. Mensen moeten immers ook naar de juiste Bibliotheek verwezen worden voor een volgende cursus.
Om dit mogelijk te maken is in G!DS voor deze cursussen in de aanbodsoort het veld 'Doorlopend aanbod' toegevoegd. Vanaf 23 december is in dit veld standaard 'ja' aangegeven. Hierin wordt oudere invoer niet meegenomen. Check dus na de overgang of eerder ingevoerd aanbod dat nog van toepassing is, goed is meegekomen zodat je het indien nodig kunt aanpassen. Hiermee is de zichtbaarheid van het aanbod op de zoekpagina’s voor de Manifestgroep-partijen en de Belastingdienst niet meer alleen afhankelijk van een datum die is ingevoerd in het veld 'Agenda' of 'Meerdaagse activiteit'.

Startdatum
Je voegt vervolgens de start- en einddata van de activiteiten aan toe, door deze op te nemen in het veld 'Agenda'. Deze toevoeging is erg van belang, met name voor de Belastingdienst. Met de Belastingdienst is immers afgesproken dat zij alleen doorverwijst naar activiteiten en cursussen waarbij een exacte datum is vermeld. Al het aanbod in het kader van de afspraken met de Belastingdienst moet zo concreet mogelijk worden ingevoerd: Invulhulp, Belastingspreekuren, Cursus belastingen, Informatiebijeenkomst en Zelf invullen met hulp. Alleen dan krijgen medewerkers van de Belastingdienst de activiteit te zien en kunnen zij naar jouw Bibliotheek doorverwijzen.

Verder werken we aan versterking van de zoekpagina's voor de Manifestgroep-partijen en de Belastingdienst.

Ondersteuning
Het is uiteraard de bedoeling dat dit aanbod eind februari, voor de start van de belastingdienstcampagne, zo volledig mogelijk is ingevoerd. Wacht liever niet tot het laatste detail rond is, maar voer vast in wat je al weet.
Het Belteam van SPN komt begin 2020 met nadere informatie, handleidingen en telefonische ondersteuning. Het Belteam benadert alle bibliotheken in ieder geval per e-mail en indien nodig ook telefonisch. De informatie wordt op deze website en in de nieuwsbrief Bibliotheek en basisvaardigheden gepubliceerd.

Heb je voor nu vragen, dan kun je contact opnemen met de contactpersoon van jouw POI of met Lisenka Akse.