Flyer voor IDO-campagne

Gepubliceerd op: 12 maart 2020 12:00

SPN ontwikkelde een flyer over het Informatiepunt Digitale Overheid die je kunt gebruiken in gesprekken met de partners in je lokale netwerk.

Flyer IDO
De flyer is een afgeleide van het landelijke filmpje over het IDO en biedt handvatten om het gesprek over samenwerken aan te gaan. De flyer geeft (potentiële) partners inzicht in waarom de Bibliotheek start met een IDO, wat de dienstverlening inhoudt en wat de rol van de Bibliotheek is (en wat niet). Verder benadrukt de flyer dat samenwerken noodzakelijk is om lokaal de dienstverlening aan kwetsbare burgers te versterken.

De drukklare versie is meteen te bestellen.

Downloaden
Je vindt de flyer, net als het filmpje, op de portal Landelijke huisstijl > Toolkits marketing > Informatiepunt Digitale Overheid > Materialen voor partners.

Stappenplan
Probiblio heeft in samenwerking met SPN een stappenplan met tijdspad ontwikkeld voor het inrichten van een IDO. Je kunt hierover contact opnemen met je eigen POI.