Flinke toename van hulp bij belastingaangifte

Gepubliceerd op: 6 maart 2020 15:28

Bibliotheken liggen goed op stoom met hun aanbod van hulp bij belastingaangifte. Het aantal activiteiten is anderhalf keer zo groot als in de aangifteperiode 2019. Verder geeft het aanbod een mooie spreiding over het land en soorten hulp te zien.

Op de pijldatum 1 maart waren in G!DS ruim 330 activiteiten ingevoerd, een recordaantal sinds de start van de samenwerking met de Belastingdienst. Op dezelfde datum in 2019 werden er 225 activiteiten geteld. De verdeling over de vijf categorieën is ook evenwichtiger dan in eerdere jaren. Het gaat dan om:

  • Cursus Belastingen voor niet-digivaardigen
  • Cursus Belastingen
  • Zelf formulieren invullen met hulp (zelf invullen, mogelijkheid vragen te stellen)
  • Invulhulp Belastingen (maatschappelijk dienstverlener vult geheel of gedeeltelijk in)
  • Cursus Digisterker
  • Cursus Klik & Tik
  • Belastingspreekuur
  • Informatiebijeenkomst Belastingen

Met de spreiding over het land is het aantal 'witte vlekken' verder afgenomen. Alle mensen die hulp bij aangifte willen, kunnen op redelijke afstand van huis bij een Bibliotheek terecht.

Kennisnetwerk
Het Kennisnetwerk belastingen en toeslagen van de Belastingdienst wordt verder ontwikkeld en een nieuwe versie ging live in december 2019. In april 2020 komt een forum online en de nieuwsvoorziening wordt uitgebreid.
De informatie is meer taakgericht en toegespitst op de manier van werken van maatschappelijk dienstverleners (mdv's). De mdv's worden nu ook expliciet opgeroepen om contact te zoeken met de Bibliotheek. Dit onder het motto Samen met uw bibliotheek helpt u anderen nóg beter. De Belastingdienst wijst op de mogelijkheden die bibliotheken bieden voor samenwerking.

Landelijke campagne
Via Facebook, Twitter en Google Ads worden mensen geattendeerd op de mogelijkheid om hulp bij belastingaangifte te krijgen in de Bibliotheek. En in het verlengde hiervan op de cursussen om (beter) te leren omgaan met de computer en het gebruik van DigiD. Deze campagne loopt nog tot eind april.

Lees het eerdere bericht over de landelijke campagne.