Eindevaluatie Taal voor het Leven verschenen

Gepubliceerd op: 20 december 2018 17:03

Uit de eindevaluatie van het programma ‘Taal voor het Leven’ blijkt dat de aanpak werkt: laaggeletterden verbeteren hun taalvaardigheden, worden sociaal actiever en vergroten hun kansen op de arbeidsmarkt. Ook neemt voor een aantal van hen het sociaal isolement af. Maastricht University verrichtte het onderzoek.

‘Taal voor het Leven’ is een verzamelnaam voor taaltrajecten gericht op het scholen van volwassenen die laaggeletterd zijn. De afgelopen drie jaar is met lokale, regionale en nationale partners en Stichting Lezen & Schrijven ‘Taal voor het Leven’ ontwikkeld en uitgevoerd. 78.000 mensen volgden een taaltraject bij een lokale of regionale taalaanbieder. De evaluatie laat zien dat Taal voor het Leven mensen verder helpt. Zowel als het gaat om het verbeteren van taalvaardigheden als om de sociale opbrengst van de scholing. Denk aan een toename van zelfvertrouwen en een betere arbeidsmarktpositie.

Lees het volledige bericht op de website van Stichting Lezen & Schrijven.
Download het rapport.