E-magazine Infopunt Zorg, Wonen en Welzijn Dalfsen-Nieuwleusen

Gepubliceerd op: 10 april 2019 11:52

De Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen heeft het project Digitaal Infopunt eind maart afgerond. Als onderdeel hiervan ontwikkelde de Bibliotheek een aantrekkelijk online magazine om de opgedane kennis en ervaring te delen. Het belicht de achtergrond: ontstaan, aanpak, samenwerking en (eerste) resultaten.

In de gemeente Dalfsen weten burgers de juiste informatie-, advies en ondersteuningsdiensten soms moeilijk te vinden. Hierdoor blijven zij met een hulpvraag  rondlopen en krijgen niet of laat ondersteuning. Om deze situatie op te lossen, is het Infopunt ontwikkeld.

De KB en drie bibliotheken werkten vorig jaar in opdracht van het ministerie van VWS samen in een pilot. Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen is daar een van, naast Bibliotheek Deventer en Bibliotheek Zoetermeer. De pilot diende om wensen en behoeften in kaart te brengen van mensen met een complexe zorgvraag. Hoe wil men informatie ontvangen, in hoeverre dicht bij huis en welke rol kan de Bibliotheek hierin spelen? 
De pilot was onderdeel van het project Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ). 

Bekijk het e-magazine Infopunt  
Lees ook het interview met Jackeline Mekkes over het Infopunt in Dalfsen