Donorregistratie: materialen voor bibliotheken

Gepubliceerd op: 7 februari 2020 14:04

Op 1 juli gaat de Donorwet in. Mensen kunnen met vragen hierover ook naar de Bibliotheek komen. KB en Digisterker bereiden – samen met VWS – materialen voor om jouw Bibliotheek hierbij te ondersteunen.

Over dit onderwerp is in de afgelopen week een mailing verzonden aan directeuren van bibliotheken en POI's, en aan specialisten en consulenten Basisvaardigheden, coördinatoren Digisterker, leidinggevenden Frontoffice, medewerkers Marketing & Communicatie in bibliotheken.

Webinar - Save the Date 19 maart!
Op donderdag 19 maart van 13.00 tot 14.00 uur volgt een webinar. Je krijgt dan meer informatie over wat je aan ondersteuning kunt verwachten, onder meer over de materialen en hoe je deze kunt inzetten. Binnenkort volgt de aanmeldmogelijkheid. Houd het tijdstip vrij.

Mailing
Op 1 juli 2020 gaat de nieuwe donorwet in. Met deze wet wordt iedereen vanaf achttien jaar als orgaandonor opgenomen in het nieuwe donorregister, tenzij iemand aangeeft dit niet te willen.

Burgers helpen; kansen voor de Bibliotheek
Met name bij kwetsbare doelgroepen kan zowel de registratie als een persoonlijke keuze maken vragen oproepen. Burgers zullen met deze vragen ook naar de Bibliotheek komen, zo is de verwachting. Veel bibliotheken hebben al aangekondigd dit jaar aandacht aan dit thema te willen geven, al dan niet binnen hun bestaande aanbod. Bibliotheken kunnen hierbij meeliften op de publiciteit en voorlichtingsactiviteiten die het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) rond dit onderwerp organiseert.
We hebben samen met Digisterker contact gezocht en gewezen op de rol en mogelijkheden van bibliotheken. VWS is daar blij mee. De bibliotheken worden daarom in communicatie-uitingen van VWS aan burgers genoemd als plek waar men naartoe kan voor meer informatie. Een mooie kans om extra invulling te geven aan de maatschappelijk-educatieve rol van de Bibliotheek.

Ondersteuning voor bibliotheken
Momenteel ontwikkelen de KB en Digisterker samen met VWS passend informatie- en ondersteuningsmateriaal (een soort postbus 51-pakket) dat je kunt gebruiken in je eigen praktijk. We verwachten dat dit materiaal medio maart beschikbaar is. We werken onder meer aan:

  • Informatiemateriaal voor burgers (zowel fysiek als digitaal)
  • Ondersteunend promotiemateriaal
  • Een factsheet van VWS voor bibliotheekmedewerkers in de Frontoffice met achtergrondinformatie over de wet en de campagne, en hoe registratie van de persoonlijke keuze in zijn werk gaat
  • Een handreiking met suggesties voor dienstverlening rondom dit thema
  • Een module (hoofdstuk in het werkboek) van Digisterker en een digitale oefenomgeving Donorregister waarmee burgers kunnen oefenen. Deze omgeving kun je zowel binnen de context van een Digisterker-cursus of los aanbieden, bijvoorbeeld als laagdrempelige uitleg of de vorm van een workshop. De module en oefenomgeving Donorregistratie van Digisterker worden ook opgenomen in de e learning van het Informatiepunt Digitale Overheid.

Meer informatie
Ben je enthousiast geworden en wil je jouw Bibliotheek en je collega’s op het onderwerp voorbereiden? Houd dan de komende tijd de informatie in de gaten via:

Ook de websites www.donorregister.nl en www.transplantatiestichting.nl zijn belangrijke bronnen van informatie.

Met vragen en ideeën voor ondersteunend materiaal of voor meer informatie kun je terecht bij:
Kim Keijsers, Digisterker
Stephanie Verhagen, KB