Digitale inclusie: kopgroep-bibliotheken bekend

Gepubliceerd op: 15 april 2019 11:00

Bibliotheken en acht publieke dienstverleners gaan samen burgers dicht bij huis ondersteunen bij het omgaan met de digitale overheid. De vijftien ‘kopgroep-bibliotheken’ die als eerste starten, zijn vandaag bekendgemaakt.

De publieke dienstverleners dienden met de Koninklijke Bibliotheek het plan 'Digitale inclusie, ondersteuning voor kwetsbare burgers' in bij het ministerie van BZK. De bedoeling van het plan is persoonlijke hulp en ondersteuning bieden aan de circa 4 miljoen mensen die het lastig vinden om zaken te doen met de digitale overheid. Dit sluit aan op het kabinetsbeleid om ervoor te zorgen dat iedereen kan meedoen in de samenleving.
Bekijk de animatie over het programma Digitale inclusie. Je kunt deze animatie gebruiken voor het overleg met de medewerkers, gemeente en samenwerkingspartners.  

De kopgroep-bibliotheken van het programma Digitale inclusie zijn:
1. Bibliotheek Rivierenland
2. Biblionet Groningen
3. De Bieb voor de Zaanstreek
4. Bibliotheek Kennemerwaard
5. Bibliotheken Midden-Fryslân
6. Bibliotheek Midden-Brabant
7. Bibliotheek Hengelo
8. Bibliotheek AanZet
9. Bibliotheek Katwijk
10. Bibliotheek Rotterdam
11. Bibliotheek Venlo
12. Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen
13. Bibliotheek Gooi en meer
14. ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland
15. Bibliotheek De Nieuwe Veste Breda

Selectie
In totaal hebben 27 bibliotheken zich bij de KB aangemeld als kopgroep-bibliotheek. Bij de keuze van de 15 bibliotheken is gekeken naar spreiding over het land, aard van het werkgebied en inhoudelijke criteria zoals de samenwerking met (lokale) partners. Ook is een van de grote steden in deze kopgroep geselecteerd. De namen van de bibliotheken zijn vandaag bekendgemaakt tijdens een Stadssafari in Rotterdam*.
Van 2019 tot en met 2021 bouwen de samenwerkende partijen een landelijk dekkend netwerk via de bibliotheken op voor deze ondersteuning. Op 1 juli starten de vijftien kopgroep-bibliotheken. Zij plaveien de weg voor verdere uitrol in de twee jaar daarna.

Bekijk het vlog van Mark Deckers
Bekijk de foto's van de Stadssafari.

Publieke dienstverleners
De publieke dienstverleners waarmee de bibliotheken in dit traject samenwerken, zijn de Belastingdienst, CAK, CBR, CIZ, CJIB, DUO, SVB en UWV, verenigd in de Manifestgroep.

Computercursussen
In deze nieuwe samenwerking verwijzen de deelnemende Manifestgroep-partijen mensen die moeite hebben met computers en internet naar een Bibliotheek bij hen in de buurt. Hier kunnen ze deelnemen aan digivaardigheidscursussen (Klik & Tik en Digisterker), waarmee ze digitaal vaardiger worden. Deze cursussen worden nu al bij alle bibliotheken gegeven en worden in dit project geïntensiveerd.

Informatiepunten
Verder kunnen mensen terecht bij de Informatiepunten Digitale Overheid in de Bibliotheek als zij vragen hebben over de dienstverlening van de deelnemende organisaties. Daar worden zij verder geholpen met hun vragen over bijvoorbeeld huurtoeslag, AOW, werk, uitkering, belasting of PGB. Bibliotheekmedewerkers helpen hen ter plekke op weg of verwijzen door naar lokale partners als het gaat om persoonsgebonden informatie. Dit zijn organisaties waarmee de Bibliotheek lokaal samenwerkt zoals sociaal raadslieden, welzijnsinstellingen, Humanitas, Formulierenbrigade, vakbonden, ouderenbonden, cliëntenvertegenwoordigers MEE, cliëntenondersteuners gemeente en zorgkantoren. Dit gebeurt in aanvulling op wat bibliotheken nu al doen aan ondersteuning van kwetsbare mensen.

Meer informatie
Bekijk de animatie over het programma Digitale inclusie.

Lees de eerdere berichtgeving over het programma 
Bekijk de FAQ-pagina 
Maaike Toonen, programmacoördinator de Bibliotheek en basisvaardigheden
Anton Dierdorp, projectleider programma Digitale inclusie