Digitaal Informatiepunt Zoetermeerwijzer geopend

Gepubliceerd op: 3 april 2019 09:55

Sinds 1 april helpen Bibliotheek en Gemeente Zoetermeer hun bezoekers met het Mens & Welzijn Digitaal Informatiepunt Zoetermeerwijzer. Dit hebben zij ontwikkeld voor mensen met vragen over wonen, welzijn, zorg en opvoeden. Wethouder Ingeborg ter Laak opende het Informatiepunt door de eerste vraag in te voeren.

Zoetermeer kent een uitgebreid dienstenaanbod binnen het sociaal domein. De Zoetermeerwijzer helpt inwoners aan de hand van schermvragen en antwoorden hierin hun weg te vinden.
Door de plaatsing van het informatiepunt in het Stadhuis-Forum, worden bezoekers geattendeerd op het bestaan van de Zoetermeerwijzer en uitgenodigd hier gebruik van te maken.
Veel organisaties waar de Zoetermeerwijzer naar verwijst, zijn ook zelf in het Forum aanwezig met een balie of spreekuren.
Ook voor digitaal minder vaardige inwoners is het punt een uitkomst; drie dagdelen per week is er begeleiding aanwezig om samen de Zoetermeerwijzer te doorlopen.

Het informatiepunt is een van de uitkomsten van eerdere pilots rond gezondheid waaraan ook Bibliotheek Zoetermeer deelnam. Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS met de KB en drie bibliotheken.