Deze website gaat veranderen

Gepubliceerd op: 5 februari 2020 14:37

Binnenkort wordt een aantal websites voor bibliotheekmedewerkers samengevoegd en via één centrale pagina toegankelijk gemaakt. Deze website is daar een van. Belangrijk hierbij zijn bundeling en vindbaarheid van informatie.

De KB werkt aan een krachtig netwerk van bibliotheken. De communicatie over onze activiteiten gebeurt nu via diverse kanalen (websites, nieuwsbrieven, sociale media). In de eerste helft van 2019 is onderzocht hoe professionals die werkzaam zijn in het bibliotheeknetwerk, deze kanalen gebruiken en wat er beter kan. Dit onderzoek is inmiddels afgerond.

Enquête onder doelgroepen
Voor dit onderzoek zijn diverse interviews gehouden bij bibliotheken. Ook is een enquête uitgezet onder alle doelgroepen uit het bibliotheeknetwerk. In grote lijnen waren de respondenten het met elkaar eens. De ondersteuning van de medewerkers kan beter door bundeling van de informatie en sites, door één ingang te maken met een betere zoekfunctionaliteit. De respondenten geven aan dat ze vooral behoefte hebben aan good practices en kant-en-klaarmateriaal. Daarnaast willen ze graag geattendeerd worden op relevant nieuws uit het eigen vakgebied.

Vervolg
Een aantal verbeterpunten is meteen opgepakt:

  • Zo zijn verschillende eigenaren van websites al in overleg over samenwerking en integratie van informatie.
  • Er is een pagina op kb.nl ingericht met alle relevante sites bij elkaar.
  • Daarnaast is de KB gestart met de voorbereidingen om een aantal websites samen te voegen en via een centrale pagina toegankelijk te maken. Naar verwachting is de eerste versie van de nieuwe site aan het eind van het tweede kwartaal in 2020 gereed.

Website Bibliotheek en basisvaardigheden - enquête
Deze website gaat mee in de samenvoeging met een aantal andere sites. Voordeel is dat je op minder plekken informatie hoeft bij te houden.
Om te zorgen dat we de goede punten van deze site meenemen, ontvangen abonnees op de nieuwsbrief Bibliotheek en basisvaardigheden een korte vragenlijst. Heb je de vragenlijst niet ontvangen en wil je wel je mening geven? Klik dan om de vragenlijst te openen. Invullen kan tot 25 februari.

Meer informatie
Wil je meer weten over het onderzoek naar de kanalenstrategie of over de nieuwe website? Neem dan contact op met projectleider Jacqueline Duerinck.
Heb je vragen over de enquête of de website Bibliotheek en basisvaardigheden? Dan kun je mailen aan Karin Ottenhoff.