De publieksservice en de educatieve maatschappelijke Bibliotheek

Gepubliceerd op: 11 juni 2019 07:33

Mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, computeren en rekenen, verdienen extra hulp. Medewerkers in de Frontoffice vormen hun eerste aanspreekpunt. Die moeten dus goed op de hoogte zijn van wat de Bibliotheek biedt. Dat is precies wat dit leertraject doet.

Deze nieuwe blended learning is getest door een aantal pilot-bibliotheken, steeds met het complete team van de Frontoffice. De ervaringen zijn verwerkt en het programma is nu af.
De volgende programma's worden behandeld:

  • BoekStart
  • de Bibliotheek op school
  • de Bibliotheek en basisvaardigheden (sociaal domein)

Deze programma’s willen vooral laaggeletterdheid voorkomen en aanpakken. Voor medewerkers in de publieksservice van de Bibliotheek, vraagt dit om nieuwe kennis en vaardigheden. In dit leertraject leren zij alle ins en outs.

Online leeromgeving en bijeenkomsten
Een deel van de training bestaat uit een online leeromgeving waar medewerkers individueel, op hun eigen werkplek, informatie kunnen vinden.
Daarnaast vinden er vier bijeenkomsten plaats waarin het team bespreekt wat er in de eigen Bibliotheek gebeurt. Welke dienstverlening is er en wanneer? Voor welke mensen is die bedoeld? Welke collega coördineert dit? En met welke partners werkt de Bibliotheek samen? Waar moet je op letten als je laagtaalvaardige mensen helpt?
Met de antwoorden op deze vragen beschikken alle medewerkers van het team over dezelfde kennis om mensen meteen te helpen of goed door te verwijzen naar collega's of samenwerkingspartners.

SPN verzorgt de coördinatie en uitvoering van dit leertraject. 'De publieksservice en de educatieve maatschappelijke Bibliotheek' wordt nu aangeboden via de Bibliotheek Campus.

Meer informatie
Meer informatie over het leertraject 
Het aanbod op Bibliotheek Campus 
Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met je POI