Lees en leer in de Bibliotheek: blended learning voor FO-medewerkers

Gepubliceerd op: 6 november 2018 15:50

De Bibliotheken Het Markiezaat Bergen op Zoom, Hilversum en Helmond-Peel gaan van november 2018 tot februari 2019 aan de slag met de pilot van dit leertraject voor medewerkers Publieksservice. Zij vergroten hun kennis over educatieve programma's voor kinderen, jongeren en volwassenen in zes e-learning modules en vier bijeenkomsten.  

Programma’s als BoekStart en de Bibliotheek op school komen voorbij, maar ook Klik & Tik en Oefenen.nl. Enerzijds gaat het over de Bibliotheek als spin in het web, anderzijds over de Bibliotheek als partner in het sociaal domein. In dit traject wordt tevens de brug geslagen van het voorkomen naar het bestrijden van laaggeletterdheid.

E-learning modules
In eerste instantie gaat het om bewustwording en kennisvergroting door e-learning. Steeds vaker mogen medewerkers Publieksservice ook mee programmeren. In deze rol is het helemaal essentieel dat je je kennis gaat inzetten bij het netwerken en het creëren van een programma. De kennis over het sociaal domein gaat je helpen om hierbij de juiste samenwerkingspartners en sprekers te vinden.

Maar liefst vier e-learning modules gaan hierover:

  • de waarom-vraag
  • de activiteiten
  • de doelgroep
  • het taalnetwerk/-huis

De andere twee modules gaan over BoekStart en de Bibliotheek op school.
De e-learning modules komen in het nieuwe opleidingsportaal Bibliotheekcampus.

Bijeenkomsten
Vervolgens gaat het erom dat de kennis van jou wordt en dat je het kunt toepassen in gesprekken met klanten en andere stakeholders. Dit gaan we oefenen in de bijeenkomsten. Zo oefenen we met vragen van klanten over de educatieve programma’s van de Bibliotheek.
De bijeenkomsten bestaan uit:

  • een kick-off
  • twee inhoudelijke bijeenkomsten over het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid
  • een slotbijeenkomst met presentaties en de certificaat-uitreiking

Vervolg
POI’s begeleiden de trajecten bij de Bibliotheken. In februari en maart evalueren we de drie pilots - zowel de e-learning modules als de bijeenkomsten - met de pilot-Bibliotheken. Na verwerking van de resultaten volgt het definitieve aanbod voor alle Bibliotheken.