Belastingdienst: kostenberekening dienstverlening

Gepubliceerd op: 21 februari 2018 09:46

Bekijk de resultaten van het Total Cost of Ownership (TCO) onderzoek naar de kosten die Bibliotheken hebben gemaakt voor hun belastingdienstverlening. Ook kun je een rekenmodel downloaden om de kosten voor je eigen Bibliotheek te berekenen van een cursus.

Het convenant tussen de KB en de Belastingdienst loopt tot eind 2018. De 144 deelnemende Bibliotheken hebben zich flink ingespannen om aan de verplichtingen te voldoen die in de subsidieaanvragen staan vernoemd.

Sinds de start van de samenwerking in 2016 is er discussie over de kosten die Bibliotheken moeten maken voor deze dienstverlening, ook met het oog op de voortzetting van het convenant ná 2018. Dit TCO-onderzoek maakt deze kosten inzichtelijk. Dit biedt een uitgangspositie voor eventuele allianties met de Belastingdienst en andere landelijke stakeholders.

Opzet onderzoek
Het onderzoek is gebaseerd op veldwerk onder 15 Bibliotheken met een representatieve afspiegeling van organisaties in het land. Op basis van gesprekken met directeuren, programmamanagers en controllers zijn de kosten van de activiteiten binnen het convenant in kaart gebracht. De resultaten zijn ook besproken in twee expertsessies.

Voornaamste aanbevelingen

Voor KB en Belastingdienst

  • Meer financiële slagkracht om de activiteiten te blijven uitvoeren
  • Meer voorbereidingstijd
  • Subsidie zou een structureel karakter moeten krijgen
  • Lokale invulling van Bibliotheken moet mogelijk zijn/blijven
  • Meer aandacht voor Bibliotheken in landelijke gebieden
  • Op landelijke niveau meer aandacht voor samenwerking met andere partners die ook te maken hebben met de doelgroep niet-digivaardige burgers, zoals de SVB en UWV

Voor Bibliotheken

  • Bibliotheken moeten blijven investeren in een goed lokaal netwerk om mensen te bereiken die onvoldoende kunnen participeren of kwetsbaar zijn
  • Meer samenwerking met andere Bibliotheken
  • Meer deskundigheidsbevordering bij medewerkers Frontoffice zodat zij de doelgroep beter kunnen bedienen
  • De KB gaat aan de slag met de aanbevelingen en neemt deze ook mee in de gesprekken over het eventuele vervolg van het convenant.

Rekenmodel
Daarnaast is een Excel-document beschikbaar. Met dit rekenmodel kun je direct voor jouw Bibliotheek de kosten berekenen voor het geven van een cursus. 

Downloaden

Meer informatie
Heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen met Maaike Toonen, e-mail maaike.toonen@kb.nl