Actueel

Resultaat 41 - 50 (van 96)

 • Samenwerking SeniorWeb, VOB en KB verlengd

  8 mei 2019

  SeniorWeb, de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en de Koninklijke Bibliotheek (KB) hebben de al lopende samenwerking met vijf jaar verlengd.

  Bekijk details van Samenwerking SeniorWeb, VOB en KB verlengd

 • Nieuwe Wet inburgering

  8 mei 2019

  De nieuwe wet Inburgering gaat op 1 januari 2021 in met als doel: goede begeleiding en snelle integratie. Werk en participatie worden sleutelwoorden. Gemeenten krijgen meer regie en de Bibliotheek kan hieraan bijdragen.

  Bekijk details van Nieuwe Wet inburgering

 • Vier themapublicaties verschenen bij Probiblio

  3 mei 2019

  Probiblio verzorgde vier publicaties in opdracht van de provincie Zuid-Holland over maatschappelijke opgaven die een relatie hebben met het openbarebibliotheekwerk. De thema's zijn: Digitale basisvaardigheden, Digitale geletterdheid, Laaggeletterdheid en Geletterdheid jeugd 0-6 jaar. Ze bevatten ook cijfers die landelijk interessant zijn.

  Bekijk details van Vier themapublicaties verschenen bij Probiblio

 • Wereldvluchtelingendag: ook in de Bibliotheek

  30 april 2019

  Op donderdag 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Om hieraan in de Bibliotheek aandacht te besteden, maakte Rijnbrink een toolkit met veel informatie over collectie en programmering, en mogelijke samenwerking met VluchtelingenWerk en het Rode Kruis. De toolkit is voor alle bibliotheken beschikbaar.

  Bekijk details van Wereldvluchtelingendag: ook in de Bibliotheek

 • Week van de Alfabetisering: DURF! mee te doen!

  23 april 2019

  Van 9 tot en met 15 september komen we samen in actie voor een geletterd Nederland. Gebruik de toolkits, meld je activiteiten aan en ontvang de gratis campagnematerialen.

  Bekijk details van Week van de Alfabetisering: DURF! mee te doen!

 • Digitale inclusie: kopgroep-bibliotheken bekend

  15 april 2019

  Bibliotheken en acht publieke dienstverleners gaan samen burgers dicht bij huis ondersteunen bij het omgaan met de digitale overheid. De vijftien ‘kopgroep-bibliotheken’ die als eerste starten, zijn vandaag bekendgemaakt.

  Bekijk details van Digitale inclusie: kopgroep-bibliotheken bekend

 • SER: Kabinet doet te weinig voor laaggeletterden

  11 april 2019

  In Nederland hebben naar schatting 2,5 miljoen mensen moeite met taal, rekenen en digitale vaardigheden. Dat is een enorm maatschappelijk probleem. Laaggeletterdheid is vaak ook een oorzaak van andere problemen zoals schulden, slechte gezondheid, armoede of een slechte woonsituatie. Het kabinet heeft in maart 2019 plannen gepresenteerd, maar ziet de urgentie van dit probleem niet voldoende, zegt de SER.

  Bekijk details van SER: Kabinet doet te weinig voor laaggeletterden

 • Persona's NT1: Laaggeletterden in beeld of KLASSE!?

  10 april 2019

  Voor het werven van laaggeletterde NT1’ers zijn er recent twee wervingsmodellen ontwikkeld: profielen van KLASSE! en Laaggeletterden in beeld-persona’s. Deze flyer geeft een toelichting op beide modellen en manieren om ze in te zetten in het stappenplan van de strategiekit Hoger Bereik.

  Bekijk details van Persona's NT1: Laaggeletterden in beeld of KLASSE!?

 • E-magazine Infopunt Zorg, Wonen en Welzijn Dalfsen-Nieuwleusen

  10 april 2019

  De Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen heeft het project Digitaal Infopunt eind maart afgerond. Als onderdeel hiervan ontwikkelde de Bibliotheek een aantrekkelijk online magazine om de opgedane kennis en ervaring te delen. Het belicht de achtergrond: ontstaan, aanpak, samenwerking en (eerste) resultaten.

  Bekijk details van E-magazine Infopunt Zorg, Wonen en Welzijn Dalfsen-Nieuwleusen

 • Update Digitale inclusie

  10 april 2019

  De vijftien kopgroep-bibliotheken zijn bekend! Tijdens de stadssafari Digitale inclusie op 15 april worden de namen openbaar gemaakt.

  Bekijk details van Update Digitale inclusie