Taalcoaching: algemene informatie

Taalcoaching: ontmoetingen tussen taalcoaches en NT2-taalleerders om de Nederlandse taal te oefenen. De deelnemers leren vooral praktische zaken uit het dagelijks leven begrijpen. Met taalcoaching zorgt kunnen anderstaligen hun taal verbeteren, meer zelfvertrouwen krijgen, hun netwerk vergroten en sneller meedoen; taal als middel met participatie als doel.

'logo' taalcoaching

De coach – vaak een vrijwilliger of Bibliotheek-medewerker – begeleidt, ondersteunt, is flexibel, kent de behoeften, speelt hierop in en levert maatwerk. De Bibliotheek is een favoriete plek en heeft materialen en oefenwebsites voorhanden die het taalleren ondersteunen of het onderwerp van gesprek illustreren.

Do’s

 • ’Ontmoeting’ (taal als middel)
 • Leeskilometers maken en veel herhalen
 • Laagdrempelig maar met structuur
 • Fouten maken mag!

Don’ts

 • Doceren
 • Lessituaties creëren
 • Focussen op grammatica

Doelgroep
Deelnemers zijn mensen die moeite hebben met taal, (nu nog vooral) anderstaligen, migranten en inburgeraars.

Taalcoach
Een taalcoach helpt om Nederlands te leren. De praktijk leert dat niet alleen de deelnemers leren, maar dat het ook de taalcoach veel kan opleveren:

Materialen
De meeste taalcoach-materialen zijn gericht op spreek- en luistervaardigheid, op de praktijk en op het leerdoel van de deelnemer, interactief.

Effect van taalcoaching
Er is veel onderzoek naar waarde van taalcoaching gedaan:

Landelijke Taalcoach-organisaties

 • Het Begint met Taal - landelijk netwerk voor taalcoaching aan anderstaligen (NT2) - ondersteunt vrijwilligers(organisaties) en adviseert gemeenten. Veel Bibliotheken zijn aangesloten en gebruiken de handleidingen en deskundigheidsbevordering. 
 • Taal voor het Leven wil zoveel mogelijk laaggeletterden bereiken en helpen hun basisvaardigheden te verbeteren. Voor professionals en vrijwilligers zijn er trainingen, e-learnings en screeningsinstrumenten voor taalcoaching. 
 • VluchtelingenWerk Nederland ondersteunt vluchtelingen en inburgeraars met begeleiding en integratie. Vrijwilligers helpen vluchtelingen kennis te maken met de Nederlandse taal, participatieverklaringen en inburgering. 
 • Gilde SamenSpraak brengt Nederlanders en anderstaligen bij elkaar om de Nederlandse taal en cultuur te delen. Het project wordt in 50 steden in praktijk gebracht. 
 • Taalcoaching 

Relevante sites