Hoe een digiTaalhuis eruit moet zien

Samen met Stichting Lezen en Schrijven hebben we omschreven hoe een duurzaam digiTaalhuis eruit moet zien. Deze kenmerken moeten terugkomen in je plan. Beschrijf voor ieder onderdeel hoe je het gaat realiseren en wie waarvoor verantwoordelijk is. Definieer je doelstellingen zo SMART mogelijk: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Dat maakt het gemakkelijker om later je resultaten te meten.

De kenmerken van een duurzaam digiTaalhuis


1. Fysieke plek
Het digiTaalhuis is een fysieke en herkenbare plek in de stad of het dorp, vaak in de Bibliotheek.

2. Samenwerken
Het digiTaalhuis is een samenwerkingsverband van meerdere lokale organisaties met (delen van) het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven.

3. Meerjarig beleidsplan
Het digiTaalhuis is opgenomen in een meerjarig beleidsplan met financiële dekking.

4. Overzicht lokaal aanbod
In het digiTaalhuis is het mogelijk om als bezoeker onder begeleiding het recente lokale aanbod te raadplegen. Het digiTaalhuis draagt zorg voor het actueel houden van het aanbod op Taalzoeker.nl en Digitaalhulpplein.nl (door je gegevens op te nemen in de landelijke databank G!DS).

5. Actief cursisten werven 
Vanuit het digiTaalhuis wordt er actief gewerkt aan werving en scholing van mensen die over onvoldoende basisvaardigheden beschikken.

6. Vrijwilligers met basistraining TvhL
In het digiTaalhuis zijn vrijwilligers actief die (een deel van) de basistraining van Taal voor het Leven hebben gevolgd, afhankelijk van de al aanwezige kennis.

7. Basiscollectie
In het digiTaalhuis is een basiscollectie van lees-, les- en toetsmaterialen (fysiek en digitaal) voor laaggeletterden beschikbaar om mee te kunnen oefenen.

8. Onderwijskundig specialist
Het digiTaalhuis verzekert zich van een onderwijskundig specialist voor intakes van cursisten en het helpen van vrijwilligers met didactische vragen.

9. Kwaliteitsbewaking
Het digiTaalhuis bewaakt de kwaliteit door monitoring van effecten, registratie van aantallen en deelname aan (landelijke) intervisie.