Scholing

Bibliotheken kunnen gebruikmaken van het scholingsprogramma dat landelijk is ontwikkeld.

 Training van de medewerkers vormt een belangrijk onderdeel van het programma Digitale inclusie.

  • In mei zijn de medewerkers van de kopgroep-bibliotheken in twee groepen bijgeschoold, specifiek voor hulp op de terreinen van de acht Manifestgroep-partijen. Deze bijscholing wordt ook georganiseerd voor bibliotheken die deelnemen aan het programma.
  • Verder is een e-learningmodule met praktijkopdrachten beschikbaar.
  • Lokale bijeenkomsten bij bibliotheken completeren het trainen van vaardigheden, onder meer 'doorvragen' en 'zakelijke empathie'.

Het traject voor deskundigheidsbevordering is ontwikkeld door SPN in afstemming met de KB.