Scholing

Bibliotheken kunnen gebruikmaken van het scholingsprogramma dat landelijk is ontwikkeld.

Training van de medewerkers vormt een belangrijk onderdeel van het programma Digitale inclusie. Belangrijk is immers dat de mensen in het IDO de informatie van de deelnemende Manifestgroep-partijen goed weten te vinden en zich kunnen inleven in de klant. De IDO-medewerker is wegwijzer en doorverwijzer.

SPN verzorgt de coördinatie en uitvoering van deskundigheidsbevordering voor het IDO in afstemming met de KB.

Voor bibliotheken die in de eerste helft van 2019 hun IDO willen openen, start het deskundigheidsbevorderingstraject op dinsdag 11 februari 2020 met de kennismaking met de Manifestgroep bij de SvB in Utrecht. Je kunt je opgeven via Seher Hazinedar.

  • In mei 2019 zijn de medewerkers van de kopgroep-bibliotheken in twee groepen bijgeschoold, specifiek voor hulp op de terreinen van de acht Manifestgroep-partijen.
  • Verder is een e-learningmodule met praktijkopdrachten beschikbaar.
  • Lokale bijeenkomsten bij bibliotheken completeren het trainen van vaardigheden, onder meer 'doorvragen' en 'zakelijke empathie'.