Subsidieregeling

Het ministerie van BZK stelt financiering beschikbaar voor het programma Digitale inclusie, looptijd 2019 tot en met 2021. De aanvraagtermijn is inmiddels gesloten.

Subsidieregeling
De regeling loopt drie jaar, van 2019 tot en met 2021. De aanvraagtermijn is gesloten op 11 oktober 2019.   

Voor de verantwoording kun je ondersteuning vragen bij jouw POI.

Verantwoording boven 25.000 euro
Besteding van een subsidiebedrag voor Digitale inclusie van meer dan 25.000 euro moeten bibliotheken normaliter verantwoorden met een accountantsverklaring. Om deze bibliotheken te ontlasten, bieden we de mogelijkheid om de subsidiebesteding in de jaarrekening te verantwoorden. Voorwaarde is wel dat de jaarrekening wordt voorzien van een accountantsverklaring.

Daarnaast gelden nog drie voorwaarden:

  • Omdat het project drie jaar beslaat, vragen we jullie om in de jaarrekeningen van zowel 2019, 2020 als 2021 het per jaar bestede subsidiebedrag op te nemen.
  • Zorg ervoor dat de verantwoording in de jaarrekeningen dezelfde detaillering heeft als (en aansluit bij) de begroting die jullie bij de aanvraag hebben ingediend.
  • Dien jullie aanvraag tot subsidievaststelling inclusief de verantwoording in de jaarrekeningen tijdig in bij de KB, zo mogelijk voor 30 april 2022. Lukt dat niet, vraag dan uitstel.

De drie jaarrekeningen, waarin steeds een aparte paragraaf is opgenomen over dit project, moeten dus worden voorgelegd als financiële verantwoording en samen optellen tot het totaalbedrag van de begroting. De inhoudelijke verantwoording gaat via de BOP-enquête.

Verantwoording onder 25.000 euro
Ontvangt jouw Bibliotheek minder dan 25.000 euro, dan loopt de verantwoording via een module in de BOP-enquête Basisvaardigheden 18+.

Rapportage en monitoring
Voor de dienstverlening en voor de verantwoording leggen alle deelnemende bibliotheken vast hoeveel cursisten er zijn geweest en hoeveel vragen er aan het IDO zijn gesteld. Voor de doorontwikkeling is het nodig om te weten wélke vragen er worden gesteld. Voorlopig wordt dit geregistreerd via een Excelsheet en in de loop van 2020 via een nieuwe registratietool. 
 

Schema subsidiebedragen 2019-2022