Meer informatie

Hier vind je achtergrondinformatie, nieuwsberichten, updates, contactgegevens en dergelijke.

Overheidsbeleid
De publieke dienstverleners dienden met de KB het plan Digitale inclusie, ondersteuning voor kwetsbare burgers in bij het ministerie van BZK. De bedoeling van het plan is persoonlijke hulp en ondersteuning bieden aan de circa 4 miljoen mensen die het lastig vinden om zaken te doen met de digitale overheid. Dit sluit aan op het kabinetsbeleid om ervoor te zorgen dat iedereen kan meedoen in de samenleving.

Bijeenkomst

  • Informatiebijeenkomst Informatiepunt Digitale Overheid, 17 september 2019 - presentatie en verslag    

Meer informatie

Subsidieregeling: Subsidieloket KB of (meer inhoudelijk) Maaike Toonen 
Ondersteuning opzet dienstverlening, subsidieaanvraag, G!DS: jouw POI of Ilse Lodewijks 
Marketing & Communicatie: Stephanie Verhagen 
Deskundigheidsbevordering: Kirsten Sinke
Overige vragen: Maaike Toonen