Marketing & Communicatie

Het programma biedt marketing- en communicatiematerialen die de Bibliotheek lokaal kan inzetten.

Promotie en marketing
Voor de zichtbaarheid en bekendheid van het IDO is lokale promotie essentieel. Voor de inrichting en lokale marketing zijn materialen ontwikkeld om een uniforme uitstraling te krijgen en landelijk campagne te kunnen voeren. Een landelijke campagne is gepland in de tweede helft van 2020.

Toolkit
Er zijn marketing- en communicatiematerialen voor het Informatiepunt beschikbaar. Je kunt ze bekijken in het huisstijlhandboek. Aanpassen, downloaden en bestellen kan in de marketingtoolkit op de portal Landelijke huisstijl (inlog nodig) onder 'Toolkits Marketing'. Deze toolkit bestaat uit materiaal waarmee je het Informatiepunt Digitale Overheid in de Bibliotheek kunt inrichten en lokaal kunt promoten. Ook is er een flyer die je kunt gebruiken bij gesprekken met (potentiële) partners.
De ontwerpen zijn ontwikkeld in nauw overleg met mensen van de doelgroep. De toolkit wordt aangevuld met suggesties uit het land.
Er is onder meer een filmpje over het IDO, bedoeld voor het publiek.

Bekijk ook de blueprintpagina Informatiepunt Digitale Overheid. Je vindt hierover meer informatie op MetdeKB.nl, inclusief uitleg over het overnemen op je eigen bibliotheek-website.

Belangrijk om te weten:

  • Iedere Bibliotheek mag naar eigen inzicht voor € 750 inclusief btw een basispakket promotiemateriaal bestellen op kosten van de KB, boven op de toegekende subsidie.
  • De materialen zijn ook geschikt voor bibliotheken die niet de landelijke huisstijl voeren.
  • De materialen zijn lokaal aanpasbaar en je kunt logo’s van lokale partners toevoegen.
Overzicht marketingmaterialen

Zie ook: