Sociaal-educatieve kaart

Sociaal raadslieden, lessen inburgering, trainingen digitale vaardigheden …. Weet jij wie wat doet in jouw gemeente? Biedt jouw (digi)Taalhuis een overzicht van het aanbod basisvaardigheden? Wil je vanuit het Informatiepunt Digitale Overheid gemakkelijk verwijzen naar maatschappelijke partners?

Start dan nu met de sociaal-educatieve kaart

Deze website toont het aanbod basisvaardigheden. De kaart biedt inzicht op aanbodniveau, dus toont concrete activiteiten en diensten. Niet alleen van de Bibliotheek; ook van (lokale) partners en de praktische ondersteuning om mensen te helpen bij hun dagelijkse zelfredzaamheid. Het gaat zowel om onderwijs, formeel, non-formeel en informeel aanbod als om praktische hulp via spreekuren, zoals het Taalpunt, belastingspreekuren en het Informatiepunt Digitale Overheid van de Bibliotheek. Ook het aanbod van een formulierenbrigade, juridisch loket, leer-werkloket enzovoort komt logisch gestructureerd terug.

Elke Bibliotheek, groot of klein, kan aanhaken.

Het aanbod wordt ingevoerd in G!DS. Groot voordeel is dat aanbod voor andere doeleinden al in G!DS staat, waardoor je zaken maar één keer hoeft in te voeren. Denk aan de activiteiten rond de samenwerking met de Belastingdienst en het programma Digitale Inclusie.
Het Belteam van SPN ondersteunt bibliotheken bij de invoer in G!DS.

Landelijke sociaal-educatieve kaart
De lokale variant wordt ontwikkeld naast de landelijke versie die ook in ontwikkeling is. De landelijke versie brengt binnenkort het aanbod van alle deelnemende bibliotheken samen en maakt nu al het aanbod zichtbaar rond de samenwerking met het Belastingdienst en het Informatiepunt Digitale Overheid. Deze versie wordt gefaseerd verder verbreed.

Voor wie
De informatie is gestructureerd aan de hand van de hulpvraag van de gebruiker. Hierdoor is de website voor iedereen logisch en bruikbaar. Bovendien zijn er categorieën gemaakt om onderscheid te maken tussen informatie, begeleiding door professionals en begeleiding door vrijwilligers.
Zowel professional als mantelzorger of eindgebruiker kan ermee werken. Naar verwachting zal het vaak een combinatie zijn van eindgebruiker en professional. Denk aan bijvoorbeeld een klantmanager sociale dienst samen met een werkzoekende. Of een vrijwilliger Taalpunt en een taalleerder.  

Voortgang
We zetten op dit moment grote stappen. De conceptversie van de eerste lokale website (Dordrecht) zit in de laatste fase van de bouw. De ontwikkelomgeving hiervan kun je bekijken via: https://dordrecht.hetinformatiepunt.nl/.

Daarnaast is een aantal bibliotheken gestart met de invoer van hun aanbod. Dit zijn:

  • Hengelo
  • Arnhem (alleen basisvaardigheden)
  • Gorinchem en Molenlanden
  • Gooi en Meer
  • Ommen
  • Zoetermeer
  • Breda

De komende tijd kunnen meer bibliotheken aanhaken. Als je een lokale website voor jouw Bibliotheek wilt, starten we met een oriënterend gesprek. Hierin bespreken we de lokale situatie en wat nodig is om de website goed in te richten én te onderhouden.

Meer informatie
Download de flyer Start nu een sociaal-educatieve kaart 

Wil je meer weten over de website of zelf al starten met een lokale variant? Neem dan contact op met Lisenka Akse.