G!DS

Bij de invoer van je aanbod in G!DS kun je gebruikmaken van ondersteuning door het Belteam van SPN. Ook voor de sociaal-educatieve kaart gebruik je G!DS.

Aanbod invoeren in G!DS
Voor de samenwerking met de Manifestgroep-partijen is het essentieel om de informatie in G!DS actueel te houden. Het gaat om alle activiteiten, zowel faciliteiten, cursussen als spreekuren en doorverwijzing naar lokale partners.  

De deelnemende Manifestgroep-partijen verwijzen mensen met vragen over de digitale overheid door naar onder meer bibliotheken. Dit werkt alleen als zij snel kunnen aangeven waar de vragensteller met zijn specifieke vraag terechtkan. Dat is juist voor deze doelgroep van belang. Daarom moet de informatie actueel, helder en compleet zijn - én blijven. Het gaat om:

Aanbod actueel houden
G!DS vormt de basis voor de informatie. De Bibliotheek voert hier al haar aanbod rond de digitale overheid in. Natuurlijk ben je er niet met eenmaal invoeren. Werk de informatie bij als je nieuwe activiteiten organiseert, een activiteit verschuift of vervalt, en als er meer informatie is over een al ingevoerde activiteit. Houd dus de informatie actueel.  

Het Belteam van SPN ondersteunt bibliotheken bij de invoer in G!DS. 

Lees meer over invoer in G!DS.