Programma Digitale inclusie

Bibliotheken intensiveren de cursussen digivaardigheid om meer mensen zelfredzamer te maken. Daarnaast is er een Informatiepunt Digitale Overheid waar mensen terechtkunnen met vragen.

Computercursussen
In deze samenwerking verwijzen de deelnemende Manifestgroep-partijen mensen die moeite hebben met computers en internet naar een Bibliotheek bij hen in de buurt. Hier kunnen ze deelnemen aan digivaardigheidscursussen (Klik & Tik en Digisterker), waarmee ze digitaal vaardiger worden. Deze cursussen worden nu al bij alle bibliotheken gegeven en worden in dit project geïntensiveerd.

Informatiepunten
Verder kunnen mensen terecht bij de Informatiepunten Digitale Overheid in de Bibliotheek als zij vragen hebben over de overheid rond huurtoeslag, AOW, werk, uitkering, belastingen, rijbewijs, zorg, toeslagen enzovoort.

De medewerkers van het Informatiepunt helpen hen zoeken naar de juiste informatie. Bij persoonsgebonden vragen verwijzen ze door naar lokale partners, zoals sociaal raadslieden, welzijnsinstellingen, Humanitas, Formulierenbrigade, vak- en ouderenbonden, cliëntenvertegenwoordigers MEE, cliëntenondersteuners van de gemeente en zorgkantoren.  

Publieke dienstverleners
De publieke dienstverleners waarmee de bibliotheken in dit traject samenwerken, zijn:

  1. Belastingdienst
  2. CAK
  3. CBR
  4. CIZ
  5. CJIB
  6. DUO
  7. SVB
  8. UWV

Deze partijen zijn verenigd in de Manifestgroep, uitvoeringsorganisaties van de overheid. Meer partijen hebben al interesse getoond.

Maak kennis met de deelnemende Manifestgroep-partijen. In filmpjes op BiebtoBieb stellen zij zich voor (inlog BiebtoBieb nodig).

Lokaal netwerk
Essentieel is de opbouw van het lokale netwerk om mensen met een persoonsgebonden vraag te kunnen doorverwijzen: partners interesseren en belangen, doelen en afspraken helder krijgen. De ervaring leert dat hier flink wat tijd voor nodig is. Zeker wanneer partners de Bibliotheek als concurrent zien. Maak dan duidelijk dat de Bibliotheek als wegwijzer optreedt en niet als hulpverlener. Voor je gesprekken met partners is een flyer beschikbaar in de toolkit op de portal Landelijke huisstijl (inlog nodig; zie Toolkits Marketing > Informatiepunt Digitale Overheid > Materialen voor partners > Folder A4.

Organisatie
De Bibliotheek bepaalt lokaal de openingstijden en de bemensing. Vanuit het landelijke programma wordt een exploitatiemodel ontwikkeld.

SPN heeft een stappenplan met tijdspad ontwikkeld. Je kunt hierover contact opnemen met je eigen POI.

Financiering
Deelnemende bibliotheken ontvangen voor drie jaar een subsidie. Er wordt gewerkt aan structurele financiering op langere termijn.