Digitale inclusie - FAQ's

Veelgestelde vragen over de projecten Belastingdienst, Manifestgroep en Logius. Klik op een rubriek voor alle vragen & antwoorden binnen die rubriek.

Algemeen

 • Het zijn drie projecten (Belastingdienst, Manifestgroep en Logius). Kan ik aan één of twee meedoen of is het verplicht om ze alledrie te doen?
  Idealiter in ieder geval aan de Belastingdienst en Manifestgroep. Logius gaat pas spelen in 2020. Subsidietechnisch zou je slechts aan een van de twee kunnen meedoen, maar dit bevelen wij vanuit de inhoud niet aan.
 • Hoe verhouden de drie projecten zich tot elkaar?
  In feite vormt de samenwerking met de Manifestgroep-partijen (MFG) de basis van het totale project digitale inclusie. De beide andere projecten (samenwerkingen met Belastingdienst en Logius) vormen hierop een 'plus' en worden apart gesubsidieerd. Het traject met Logius krijgt hoogstwaarschijnlijk pas in 2020 concreet vorm.

 • Hoe is de financiering? 
  Zie het schema voor de financiering van alle drie projecten over de totale looptijd. 

Manifestgroep-partijen

 • Wat is het doel van het project Digitale Inclusie samen met de Manifestgroep (MFG)?
  Het doel is dat er uiteindelijk een landelijk dekkend netwerk ontstaat waarmee burgers dicht bij huis terechtkunnen voor ondersteuning rond de (digitale) overheid. Het project heeft twee uitgangspunten:
  1 Het intensiveren van de deelname aan het cursusaanbod voor niet-digivaardige burgers.
  2 Het ontwikkelen van informatiepunten in de Bibliotheek waar burgers terechtkunnen voor eerstelijnsinformatievoorziening over de (digitale) overheid, specifiek van de deelnemende MFG-partijen.
 • Welke planning houden jullie aan?
  2019
  Alle bibliotheken blijven digivaardigheidscursussen aanbieden.
  Vijftien kopgroep-bibliotheken ontwikkelen en starten met de pilot informatiepunten: een model dienstverleningsplan en exploitatieplan komen beschikbaar.
  Daarnaast worden scenario’s voor groei van de dienstverlening inclusief exploitatie- en financieringsscenario’s ontwikkeld.
  2020
  Alle bibliotheken bieden digivaardigheidscursussen aan.
  Vijfenzestig (volgende) bibliotheken starten met het informatiepunt.
  2021
  Alle bibliotheken bieden digivaardigheidscursussen aan.
  Zeventig (volgende) bibliotheken starten met het informatiepunt.
 • Wat is het verschil tussen een kopgroep-bibliotheek en een volgende Bibliotheek?
  De vijftien kopgroep-bibliotheken starten al in 2019 met een pilot informatiepunt. Van deze bibliotheken wordt een extra inspanning verwacht: zij moeten extra zaken uitzoeken, waarvan de volgende bibliotheken kunnen profiteren. De kopgroep-bibliotheken krijgen hiervoor een extra vergoeding van €25.000.
   

Belastingdienst

 • Hoe kan ik subsidie aanvragen?
  Aanvragen is niet meer mogelijk. De termijn is gesloten op 15 februari 2019.
 • Zijn er nieuwe subsidievoorwaarden in vergelijking met het convenant 2016-2018?
  Ja, het invullen van het diensten- en productenaanbod in G!DS is nu een strenge voorwaarde.
 • Hoeveel cent per inwoner bedraagt de subsidie over 2019-2022?
  In de nieuwe samenwerkingsperiode bedraagt de subsidie voor bibliotheken in totaal 8 cent. Dit is dus 2 cent per jaar. Ter vergelijk: onder het vorige convenant (2016-2018) was dat 10 cent subsidie per inwoner voor drie jaar (3,3 cent per jaar).
 • Wat is het belangrijkste verschil met het vorige convenant?
  In het nieuwe convenant gaat het met name om het organiseren van spreekuren; dat was pijler 3 in het vorige convenant. Pc- en printfaciliteiten en digivaardigheidscursussen (voorheen pijler 1 en 2), zijn geborgd in het digitale inclusieproject.
 • Waar kan ik terecht voor hulp bij het invullen van spreekuren?
  Je kunt hiervoor contact opnemen met de contactpersoon bij jouw POI en bij de werkgroep Bibliotheek en Belastingdienst via e-mail basisvaardigheden@kb.nl.
   

Meer informatie

Je kunt:

Bekijk ook:

 

NB: het filmpje is het best te bekijken in Google Chrome en Firefox.
Er is ook een versie met Engelse ondertiteling beschikbaar.