Werk & Inkomen

Programmering opzetten rond werk en inkomen - Om ongelijkheid te voorkomen en mensen blijvend te laten participeren in de samenleving, is het essentieel dat zij zich blijven ontwikkelen en ontplooien. De afgelopen jaren is de arbeidsmarkt sterk veranderd: het aantal zzp’ers groeit, ouderen werken langer door en de arbeidsmobiliteit is toegenomen. Ook hebben technologische ontwikkelingen invloed, zoals robotisering, automatisering en digitalisering.

Al deze ontwikkelingen vergroten de ongelijkheid tussen mensen die wel en niet over de gevraagde vaardigheden voor de arbeidsmarkt beschikken. Het gaat hierbij zowel om basisvaardigheden - zoals lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden - als om vaardigheden op het gebied van bijvoorbeeld het verwerken en begrijpen van informatie en om flexibiliteit.  

Rol van de Bibliotheek
De Bibliotheek biedt mogelijkheden voor volwassenen om zich te ontwikkelen en kennis bij te houden. Zij draagt hiermee bij aan langdurige arbeidsmarktparticipatie en de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

De Bibliotheek kan zich in het domein Werk & Inkomen richten op doelgroepen zoals: 

Denk hierbij aan de volgende rollen en programma’s:

Samenwerkingspartners
Mogelijke samenwerkingspartners in het domein Werk & Inkomen zijn onder andere:

  • Gemeente
  • Dienst Werk en Inkomen
  • UWV Werkbedrijf
  • Bedrijven voor arbeidsbemiddeling, arbeidsintegratie en sociale werkvoorziening
  • Overige bedrijven en werkgevers
  • Kamer van Koophandel
  • Ondernemersverenigingen
  • Leren & Werken
  • Stichting Lezen & Schrijven

Voorbeelden van collega's

Artikel