Taal

Programmering opzetten rond taal

Zie ook: Je hoeft niet bang te zijn, je mag fouten maken : Taalcafés en cursussen digitale vaardigheden: een kwalitatief onderzoek naar ervaringen en opbrengsten, juni 2018, KB, Probiblio en Panteia: rapportfactsheet met input voor gesprekken met stakeholders over Taalcafés en factsheet met input voor gesprekken met stakeholders over cursussen digitale vaardigheden.  

Zie ook: Langaroo.org, een speelse online wereld in vijf talen voor ouders en jonge kinderen.