Juridisch

Iedereen kan in een nare juridische situatie terechtkomen. Denk aan echtscheiding, conflicten, (dreigend) ontslag of schulden. Om concrete hulp te vinden, is vereist dat mensen toegang hebben tot informatie, advies, begeleiding en rechtsbijstand.

Burgers kunnen ook zelf iets doen bij juridische kwesties: informatie opvragen via internet, naar spreekuren van het Juridisch loket of contact opnemen met juridische instanties. Toch is het niet altijd duidelijk voor de burger bij welke organisatie hij terecht­kan met een vraag. Hulp of ondersteuning vragen is bovendien niet voor iedereen makkelijk of vanzelf­sprekend.

Rol van de Bibliotheek
De Bibliotheek heeft verschillende mogelijkheden om te zorgen dat de burger de juiste onder­steuning bij juridische kwesties krijgt. Of: de Bibliotheek kan een belangrijke rol spelen in het bieden van ondersteuning aan burgers wanneer zij juridische vragen hebben. Bijvoorbeeld in de vorm van een juridisch spreekuur.

Juridische ondersteuning bieden, samen met partners, past ook goed binnen de contouren van een mogelijk nieuw stelsel van de gesubsidieerde rechtsbijstand (zie Kamerbrief). De Bibliotheek wordt hierin uitdrukkelijk genoemd als mogelijke laagdrempelige voorziening in de wijk. Als vervolgens meer specialistische hulp nodig is, volgt een verwijzing naar andere aanbieders van rechtshulp, zoals Rechtwijzer.
Met informatie, advies en verwijzing kan 'multi-problematiek' beter beperkt worden. Zo helpen we voorkomen dat het ene probleem het andere veroorzaakt. 

Doelgroep
Alle burgers met een (juridische) vraag of probleem.

Juridische basisvaardigheden
Met juridische vaardigheden bedoelen we de basiskennis van rechten en plichten in de samenleving. Dat is een breed terrein: denk aan (voorkomen van) conflicten met andere burgers of met de overheid, maar bijvoorbeeld ook wat je wel en niet mag in een bedrijf.

Met voldoende kennis vergroot je de kans op werk, verklein je de kans op conflicten en red je je beter, zowel op economisch als sociaal gebied.

Mogelijke samenwerkingspartners zijn onder meer

  • Advocaten
  • Wijkteams
  • Sociaal raadslieden
  • GGZ
  • Schuldhulpverleners
  • Gemeenten
  • Juridisch loket
  • Onderwijs

Voorbeelden van activiteiten in bibliotheken

Bronnen

Overige publicaties