Juridisch

Mensen hebben juridische vragen, soms zelfs zonder dat ze dat zelf beseffen. De Bibliotheek kan hen hiermee helpen of hen doorverwijzen naar partners.

  • Rechtwijzer - Proeftuin voor juridisch spreekuur in Bibliotheek Midden-Brabant. Het spreekuur Rechtwijzer is een initiatief van de Bibliotheek Midden-Brabant, gemeente Tilburg, Rechtswinkel Tilburg en de Raad voor Rechtsbijstand.
  • Online Rechtwijzer - Voor wie zelf online aan de slag wil met juridische zaken rond bijvoorbeeld scheiding, ontslag en consumentenrecht. Van de Raad voor  Rechtsbijstand. 
  • Contouren herziening stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand - Kamerbrief, 9 november 2018.  
    Pagina13: 'In de loop van 2019 wordt een begin gemaakt met de vormgeving van een nieuwe voorziening voor laagdrempelige informatie en advies. Voorzien wordt in verbetering en uitbreiding van het huidige digitale aanbod, inclusief verwijzingen naar bijvoorbeeld online rechtsbijstand via uitelkaar.nl en waardevolle informatie op magontslag.nl. De aansluiting op het sociale domein krijgt hierbij de volle aandacht net als specifieke mogelijk kwetsbare groepen, zoals laagopgeleiden en migranten. We denken hierbij aan proeftuinen met samenwerkingspartners die laagdrempelige voorzieningen in de wijk bieden, zoals bibliotheken, wijkcentra en gemeenteloketten.'
    Pagina 6: 'De exacte inrichting en organisatievorm van deze voorziening wil ik de komende tijd samen met mensen werkzaam in en rondom het stelsel vormgeven. Voor mensen die genoeg zelfredzaam zijn valt te denken aan de ontwikkeling van verbeterde internettools, die hen in staat stellen zelf problemen aan te pakken. Voor mensen die minder zelfredzaam zijn, zet ik, meer dan nu het geval is, in op laagdrempelige voorzieningen in de wijk (in bibliotheken, wijkcentra of bijvoorbeeld gemeenteloketten).'