Inburgering

Taal is onmisbaar bij inburgering en participatie. Taal leer je het beste als je ook in het dagelijks leven informeel oefent. De Bibliotheek ondersteunt dit taalleren via het Taalhuis en met allerlei taalprogramma’s uit de Adviescollectie. Het taalcafé voorziet bovendien in de sociale behoefte van statushouders.

 • Inburgeren.nl geeft informatie voor nieuwkomers: procedure, een school kiezen, examen doen, kosten en dergelijke.
 • VluchtelingenWerk laat Bibliotheken gebruikmaken van het ontmoetingsproject Bekend maakt Bemind, waarbij je in gesprek gaat met een vluchteling. Dit initiatief past goed bij de ontmoetingsfunctie. De Bibliotheek kan bijvoorbeeld een gesprek en ontmoeting organiseren tijdens een inloopochtend voor ouderen, tijdens een koffiecafé of op Wereldvluchtelingendag. VluchtelingenWerk levert nog veel meer tips in de toolkit.
 • Factsheet Wet inburgering, ITTA, over inburgeringsexamens en taalniveaus. 
 • Bibliotheken versterken taal- en digitale vaardigheden van volwassenen en kinderen. Dit biedt VluchtelingenWerk kansen voor samenwerking. Zodat vluchtelingen sneller de Nederlandse taal leren, met computers kunnen omgaan en hun sociale netwerk uitbreiden. In Samenwerking met de Bibliotheek (VluchtelingenWerk, maart 2018) vind je voorbeelden van initiatieven in Bibliotheken specifiek (of ook geschikt) voor vluchtelingen. Een goede aanleiding om met VluchtelingenWerk in gesprek te gaan of nog eens de samenwerking opnieuw met elkaar te bespreken.
 • In De Bibliotheek en integratie (ProBiblio, juni 2017) vind je een uitgebreide beschrijving van partijen die zijn betrokken bij inburgering en participatie, en van hun rollen. Ook bevat de notitie een overzicht van wettelijke bepalingen, van examens en taalniveaus, en van de activiteiten die de Bibliotheek kan organiseren voor vluchtelingen, statushouders en nieuwe Nederlanders.  
 • Kennisplatform Integratie & Samenleving doet onderzoek, adviseert en biedt praktische tips en instrumenten over vraagstukken rond integratie, migratie en diversiteit. 
 • Langaroo.org, een speelse online omgeving in vijf talen voor ouders en jonge kinderen. Beschikbaar in Nederlands, Engels, Arabisch, Pools en Turks. Ouders veroveren met hun kind (2 tot 6 jaar) eilanden door goed te kijken naar mooie animaties en video’s, en opdrachten te doen. Op een speelse manier komen ze zo in aanraking met veel talen en gaan ze samen in gesprek. Het is educatief, laagdrempelig, kosteloos en vooral leuk om samen te doen.
 • Verkiezingen in Nederland (Net in Nederland, Babel Talen en Boom) biedt een lesbrief, docentenhandleiding en antwoordmodel over het Nederlands staatsmodel, de democratie en verkiezingen.
 • Digisterker voor vluchtelingen, flyer.

Nieuw in Nederland

Sinds februari 2018 is Juan Khalaf aan de KB verbonden als ambassadeur van én voor de doelgroep die hem na aan het hart ligt: kwetsbare burgers en specifiek nieuwkomers. Juan heeft materialen ontwikkeld die ook voor collega's nuttig kunnen zijn. We delen ze hier graag:

 • Presentatie Ik hou van Holland - een vrolijke quiz over Nederland. Je kunt natuurlijk vragen toevoegen of weglaten. Het is gemakkelijk om de verbinding te leggen met de collectie, bijvoorbeeld door een recent boek over een van de onderwerpen toe te voegen.
 • Presentatie Leren en werken in Nederland - Hierin zijn lokale elementen verwerkt, die je gemakkelijk kunt aanpassen aan je eigen gemeente en lokale situatie. Bijvoorbeeld de vraag welke basisscholen er zijn in Oosterhout.
 • Welkom in Nederland/themaboekje - materialen in de collectie om nieuwkomers welkom te heten in Nederland. Deze versie is als voorbeeld toegespitst op Oosterhout. Dit is gemakkelijk aan te passen aan de lokale situatie en eigen gemeente.
 • Werken en studeren in Nederland/themaboekje - materialen in de collectie over het thema. Ook deze uitgave is gemakkelijk aan te passen aan de lokale situatie en eigen gemeente.

Lees ook het interview met Juan Khalaf.

Wil je uitleg bij de bestanden, een afspraak maken om erover te brainstormen of een presentatie in je eigen Bibliotheek? De KB biedt Bibliotheken de mogelijkheid om met Juan Khalaf hierover in gesprek te gaan, zonder kosten voor de Bibliotheek. Mail je verzoek rechtstreeks aan juan.khalaf@kb.nl