Inburgering

De Bibliotheek ondersteunt nieuwe Nederlanders bij het (informeel) leren van taal en basisvaardigheden. Ook voor ontmoeting en debat, persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid is zij een belangrijke partner voor inburgeraars en inburgerorganisaties. Vanaf januari 2021 brengt de nieuwe inburgerwet een aantal veranderingen.

De rol van de Bibliotheek
Algemeen

 • De Bibliotheek en integratie, Probiblio, juni 2017. Hierin vind je een beschrijving van partijen, betrokken bij inburgering en participatie, en van hun rollen. Met een overzicht van wettelijke bepalingen, examens en taalniveaus, en van activiteiten die je kunt organiseren voor vluchtelingen, statushouders en nieuwe Nederlanders. 
 • VluchtelingenWerk biedt bibliotheken het ontmoetingsproject Bekend maakt Bemind, met toolkit, voor kennismaking en gesprekken met vluchtelingen. Dit initiatief past goed bij de ontmoetingsfunctie.
 • Routekaart Inburgering, Probiblio 2020. Handig voor gesprekken met je gemeente over het nieuw te vormen beleid.
 • Verkiezingen in Nederland, Net in Nederland, Babel Talen en Boom, 2019, met lesbrief, docentenhandleiding en antwoordmodel over het Nederlands staatsmodel, de democratie en verkiezingen.
 • Voor veel vluchtelingen is inloggen met DigiD lastig, net als de weg vinden in websites van de overheid, zoals inburgeren.nl en toeslagen.nl. De flyer Digisterker voor vluchtelingen biedt uitkomst.
 • Een nieuw inburgeringsstelsel: kansen voor bibliotheken, Juan Khalaf, Bibliotheekblad 2019.

Ouders en kinderen

 • De fotostrip en poster Welkom in de Bibliotheek, Rijnbrink 2018, maakt nieuwkomers wegwijs in de Bibliotheek. Ze zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels, Arabisch, Turks, Pools, Tigrinya (Eritrea) en Dari (Afghanistan). Goed om te gebruiken bij de balie, bij VoorleesExpress-ouders of bij rondleidingen voor vluchtelingen en statushouders.
 • Bibliotheken versterken taal- en digitale vaardigheden van volwassenen én kinderen. In Samenwerking met de Bibliotheek, VluchtelingenWerk 2018, vind je voorbeelden van initiatieven in bibliotheken.
 • De Voorleesexpress ontwikkelde Langaroo.org, waarmee Nederlandse, Engelse, Arabische, Poolse en Turkse ouders in de moedertaal spelletjes en animaties kunnen spelen. Ouders zijn zo in staat de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren, ongeacht hun moedertaal en eigen taalvaardigheid.

Samenwerkingspartners

 • Gemeente
 • Migrantenorganisaties
 • VluchtelingenWerk
 • Humanitas
 • Welzijns- en maatschappelijke organisaties
 • Roc en taalscholen
 • Vrijwilligersorganisaties

Voorbeelden van collega's

Bronnen

Algemeen

Werk

Beleid

Nieuw in Nederland
In 2018 was Juan Khalaf aan de KB verbonden als ambassadeur van én voor de doelgroep kwetsbare burgers en specifiek nieuwkomers. Lees het interview met Juan.