Inburgering

Taal is onmisbaar bij inburgering en participatie. Taal leer je het beste door dagelijks informeel oefenen. De Bibliotheek ondersteunt dit taalleren via het Taalhuis en met taalprogramma’s uit de Adviescollectie. Het taalcafé voorziet ook in de sociale behoefte van statushouders.

De rol van de Bibliotheek

  • VluchtelingenWerk laat Bibliotheken gebruikmaken van het ontmoetingsproject Bekend maakt Bemind, waarbij je in gesprek gaat met een vluchteling. Dit initiatief past goed bij de ontmoetingsfunctie. De Bibliotheek kan bijvoorbeeld een ontmoeting organiseren tijdens een inloopochtend voor ouderen, koffiecafé of Wereldvluchtelingendag. VluchtelingenWerk levert veel meer tips in de toolkit.
  • Bibliotheken versterken taal- en digitale vaardigheden van volwassenen en kinderen. Dit biedt VluchtelingenWerk kansen voor samenwerking. Zodat vluchtelingen sneller Nederlands leren, met computers kunnen omgaan en hun sociale netwerk uitbreiden. In Samenwerking met de Bibliotheek (VluchtelingenWerk, maart 2018) vind je voorbeelden van initiatieven in Bibliotheken, specifiek (of ook geschikt) voor vluchtelingen.
  • In De Bibliotheek en integratie (ProBiblio, juni 2017) vind je een uitgebreide beschrijving van partijen, betrokken bij inburgering en participatie, en van hun rollen. Met een overzicht van wettelijke bepalingen, examens en taalniveaus, en van activiteiten die je kunt organiseren voor vluchtelingen, statushouders en nieuwe Nederlanders.  
  • Langaroo.org, online omgeving voor ouders en kinderen (2 tot 6 jaar). Beschikbaar in Nederlands, Engels, Arabisch, Pools en Turks. Ouders veroveren met hun kind eilanden door te kijken naar animaties en video’s, en opdrachten te doen. Zo komen ze op een speelse manier in aanraking met talen en gaan ze samen in gesprek. Educatief, laagdrempelig, kosteloos en leuk om samen te doen.
  • Verkiezingen in Nederland (Net in Nederland, Babel Talen en Boom): lesbrief, docentenhandleiding en antwoordmodel over het Nederlands staatsmodel, de democratie en verkiezingen.
  • Digisterker voor vluchtelingen, flyer.

Voorbeelden van collega's

Bronnen

Algemeen

Beleid

Nieuw in Nederland
In 2018 was Juan Khalaf aan de KB verbonden als ambassadeur van én voor de doelgroep kwetsbare burgers en specifiek nieuwkomers. Juan ontwikkelde materialen die ook voor collega's nuttig kunnen zijn:

  • Presentatie Ik hou van Holland - een vrolijke quiz over Nederland. Je kunt vragen toevoegen of weglaten. Je legt makkelijk de verbinding met de collectie, bijvoorbeeld door een recent boek toe te voegen.
  • Presentatie Leren en werken in Nederland - De lokale elementen kun je aanpassen aan je eigen gemeente en lokale situatie. Bijvoorbeeld: welke basisscholen er zijn in Oosterhout.
  • Welkom in Nederland/themaboekje - materialen in de collectie om nieuwkomers welkom te heten. Deze versie is als voorbeeld toegespitst op Oosterhout. Dit is gemakkelijk aan te passen aan eigen situatie.
  • Werken en studeren in Nederland/themaboekje - materialen in de collectie over het thema. Ook deze uitgave is gemakkelijk aan te passen.

Lees ook het interview met Juan Khalaf.