Gezin

Programmering opzetten rond gezin - Laaggeletterdheid staat vaak niet op zichzelf. Kinderen van taalzwakke ouders hebben zelf ook meer kans om laaggeletterd te worden. Zo kan een cyclus ontstaan. Bibliotheken zijn een grote rol gaan spelen om zowel taalproblemen bij de jeugd te voorkomen, als om laaggeletterdheid terug te dringen.

De laaggeletterde doelgroep is moeilijk te bereiken, doordat er een taboe op rust, wat schaamte in de hand werkt. Een manier om deze mensen te bereiken is via hun kinderen. Zij komen immers wel met hun kinderen naar het consultatiebureau, op school en zelfs in de Bibliotheek. Het bereik is te vergroten door op deze plekken de activiteiten voor (kleine) kinderen te verbinden aan de activiteiten van het Taalhuis. Als ouders zelf beter worden in taal, kunnen zij ook beter de taalontwikkeling van hun kinderen stimuleren en de kansen van hun kinderen vergroten. 

Cyclus doorbreken
Uit onderzoek van Kunst van Lezen blijken de volgende factoren succesvol om de cyclus van laaggeletterdheid te doorbreken:

 • Er is focus nodig bij het bestrijden van laaggeletterdheid binnen het laagtaalvaardige gezin.
 • Zorgvuldige aanpak en lange adem zijn nodig voor succes (maar er liggen kansen!).
 • Een sterk lokaal geletterdheidsnetwerk is noodzakelijk.
 • Bibliotheken dienen een verbindende rol te spelen.
 • De rol van ouders bij taalontwikkeling is erg groot, maar bewustzijn ontbreekt bij professionals en ouders. Dit bewustzijn is essentieel.
 • Binnen de Bibliotheekorganisatie moeten preventie en curatie worden verbonden.

Programma’s
Bibliotheken kunnen denken aan:

 • Met de Boekstartcoach kan de Bibliotheek de (laagtaalvaardige) ouders bewust maken van het belang van voorlezen.  
 • De cursus Taal voor Thuis helpt de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind te vergroten. 
 • De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. 
 • De Thuiseditie Scoor een Boek! is een jaarlijks terugkerend project voor kinderen en ouders dat de leesopvoeding in laagtaalvaardige gezinnen stimuleert.
 • Langaroo.org, een speelse online wereld in vijf talen waarin ouders en jonge kinderen opdrachten doen en in gesprek gaan

Samenwerkingspartners
Mogelijke samenwerkingspartners binnen het domein Gezin zijn onder andere:

 • Consultatiebureaus
 • Onderwijsorganisaties
 • Jeugdgezondheidszorgorganisaties
 • Kinderopvangorganisaties
 • Peuterspeelzalen

Bronnen
Bekijk ook de presentaties en verslagen van de kennisdag Laaggeletterdheid: voorkomen en bestrijden op 17 mei 2018 in Utrecht. Deze dag stond in het teken van de verbinding tussen preventie en curatie, en hoe dit in de Bibliotheekorganisatie (verder) te verbeteren.