E-overheid & Belastingdienst

Programmering opzetten rond de e-overheid

  • Digisterker Bekijk details

    Met Digisterker kan jouw Bibliotheek cursisten helpen om zelfstandig gebruik te gaan maken van de elektronische dienstverlening van de overheid - gemeente, UWV en Belastingdienst.

    Bekijk details van Digisterker

  • Oefenen met DigiD Bekijk details

    In deze oefenomgeving kunnen mensen oefenen met het aanvragen, activeren en gebruiken van hun DigiD

    Bekijk details van Oefenen met DigiD

Bibliotheek en Belastingdienst

KB en Belastingdienst sluiten een nieuw convenant voor samenwerking met een looptijd van 2019-2022. De nadruk van dit convenant ligt op het bestendigen en uitbouwen van de hulp bij belastingzaken (pijler 3 van het vorige convenant). Bibliotheken konden tot 15 februari inschrijven op de bijbehorende subsidieregeling.
Bekijk alle informatie over de samenwerking tussen Bibliotheek en Belastingdienst.

Digitale inclusie

Vanaf 2019 werken bibliotheken en acht uitvoeringsorganisaties van de overheid samen om burgers dicht bij huis te ondersteunen bij het omgaan met de digitale overheid. Hiertoe dienden de Koninklijke Bibliotheek en deze partijen het plan Digitale Inclusie, ondersteuning voor kwetsbare burgers in bij het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO). In december 2018 is de inhoudelijke en financiële aanvraag goedgekeurd en in januari 2019 door de staatssecretaris vastgesteld.
Klik voor vragen & antwoorden (FAQ's) rond de samenwerking Belastingdienst, Manifestpartijen en Logius. 
Zie ook dit nieuwsbericht over Digitale inclusie

Voorbeelden van collega's

Biblionet Groningen en Digisterker starten cursussen bij bedrijven en organisaties (17/01/19) - Op 16 januari 2019 ondertekenden Stichting Digisterker en Biblionet Groningen een overeenkomst die ervoor gaat zorgen dat steeds meer Groningers digitaal vaardig worden. Zo leren cursisten hoe ze online een afspraak kunnen maken bij de gemeente of hoe zij hun rijbewijs verlengen.